Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 486 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 maja 1998 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-05-07
Data wejscia w życie:1998-07-04
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 486 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

USTAWA

z dnia 7 maja 1998 r. 

  

 

 Art. 1.

Opracowano na podstawie: Dz.U z 1998 r. Nr 75, poz. 486.

 

  

 

 

 

 z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686 oraz z !"#$%&

'#"$%&

!!()&

* *&+ 

 , )$&

-. /& *

-  *

- Administracji";

2) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: - 0 & & 1 2 30

*

  4%$'5 &

* 1 1

 *

1%6$% 2 +

 +3*% 6  

z 3 &  & & -7

3) w art. 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: -$8*

%6&!#%  

+&o 6 &   & 3 %

 +

e &

*3&  &yzacji.", b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: -9

 & &3 $91 Kodeksu pracy na & *

3+

 1 

: 

%: 

&o &

+ 1 &

  & *2 % 2 

obo+

 : 

&o &+ 1-% )  *9;9 3

 , -9

 & &3 $91 Kodeksu pracy na & *% 6  

3+

  

 : 

% & &

+ &

  & *2 % 2  zo3+

 : 

 & &+ 1 " 2 prze* 6 & *2   

 &

* 2   &

*

3+

 od   &

 & &

+ 1% est gro

  *3  3 3 

  sub & 1  

  +   6

: 

<#$ *dpowiednio.

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

93 

 &

 

*

 & 3  $91 Kodeksu pra & *

3+

 1 

 : 

% :n 

& &

+ 1

*

*%

*&

& +  

3* &

 & 6% 6 0 dków pie *2 : 

 & &+ 1% 1owanych od&  2 

3+

 : 

 ; e 1  

 +%6 *& &

 9 8 &

 6 & *2  + 6 0 & & 1% 3+2+ 1 

 & &u+ 1% 

+ 1 % 6 *& &

 

*

a &% &

 *

& wcami. 9 =  6% 6  93 9% *&   9(  &*

 &%32 &orozumienie, o którym mowa w ust. 3c, stanowi inaczej.".

Art. 2. 

2    1

enia.

06/23/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 486 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 489 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu przesyłek towarowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 488 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 487 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

porady prawne online

Porady prawne

 • Bony z ZFSŚ

  Czy ze środków zgromadzonych na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych można zgodnie z prawem nabyć bony towarowe dla pracowników na święta? Dodam, iż mają być (...)

 • Oprocentowanie pożyczki z ZFŚS

  Jakie powinno być oprocentowanie pożyczek udzielanych z funduszu socjalnego?

 • Koszty utrzymania ZFŚS

  Czy koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Socjalnego zmniejszają ten Fundusz, czy też obciążają koszty bieżącej działalności firmy?

 • Wypłata gotówki pracownikom z ZFŚS a podatek

  Czy zamiast kupowania bonów pracownikom można im wypłacić gotówkę z okazji świąt z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

 • Finansowanie podatku z ZFŚS

  Jaka jest podstawa zakazująca finansowanie podatku dochodowego od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Kto to sprawdza, PIP? Jakie mogą być konsekwencje (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-29 poz. 267

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Monitor Polski 2000 nr 15 poz. 349

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 17 poz. 235

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-22 poz. 387

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz

 • Monitor Polski 1999 nr 29 poz. 450

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.