Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 594 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-07-02
Data wejscia w życie:1998-08-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 594 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA

z dnia 2 lipca 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i 

   !  

" 

#$ 

%  & '   & (

 % ( &) 

 # 

%  * )$& % )+ ,

 

 “zachowuje prawo do ustalania taryf w odniesieniu do paliw gazowych, energii &) 

#

% * )$& % )+o 

&

) ) $- #

&(& *+&(a

 %(&) 

#,.   **

! " /0+  &

) ) $ #

&(& *+&(

 %(&) 

e# * 1

  )+   &-(+lne rodzaje przypadków zaliczanych do nielegalnego pobierania paliw (

 %(&) 

# +* *&

&* ) $ #

 &(&  *+ & (+& % 

+ 

)+  ' 

 )

)+ &2 # ,. 3  

%"& ', 

"&* #

&(& *+&(

 %(&) 

#, Art. 2. 4% 

2 #  (# 

enia.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 94, poz. 594.

06/23/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 594 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 601 z 1998

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 600 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 599 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych dla przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 598 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 597 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie wysokości opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 596 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 595 z 1998

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów i prezesów Sądu Najwyższego.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 593 z 1998

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.