Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1177 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 października 1999 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-21
Data wejscia w życie:2000-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1177 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 21 października 1999 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177.

Art. 1. W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 31a w brzmieniu: „Art. 31a. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia powinien zawierać informację o karalności osoby, której dotyczy.”;

2) w art. 33 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Odznakę Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.”;

3) dodaje się art. 37a w brzmieniu: „Art. 37a. Przechowywanie zawartych we wnioskach o nadanie orderu, odznaczenia lub tytułu honorowego albo we wnioskach o pozbawienie orderu, odznaczenia lub tytułu honorowego danych osobowych, o których mowa w art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), nie wymaga zgody osoby, której te dane dotyczą.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1177 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.