Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie określenia ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-18
Data wejscia w życie:1999-02-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/10

Dz.U. 1999 Nr 16 poz. 150

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻWYNOŚCIOWEJ z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie określenia ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy. Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz.U. Nr 98, poz. 485) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się do dnia 31 grudnia 1999 r. ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy, określone w załączniku do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. (poz. 150) CENY PROGU DLA TOWARÓW PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY KOD PCN Nazwa towaru Jednostka Cena progu miary w złotych za jednostkę miary 3 4 t t t t t t t t t t t t 8131,80 8131,80 7612,05 10620,04 17863,76 22885,26 9453,68 9822,00 6273,80 7071,84 11168,43 7030,92

1 0201 0201 10 00 0 0201 20 0201 20 20 0 0201 20 30 0 0201 20 50 0 0201 20 90 0 0201 30 00 0 0202 0202 10 00 0 0202 20 0202 20 10 0 0202 20 30 0 0202 20 50 0 0202 20 90 0 0202 30 0202 30 10 0

2 Mięso wołowe świeże lub chłodzone: - Tusze i półtusze - Inne kawałki mięsa z kośćmi: - - Ćwierci „kompensowane” - - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone - - Ćwierci tylnie nie rozdzielone lub rozdzielone - - Pozostałe - Bez kości Mięso wołowe mrożone: - Tusze i półtusze - Inne kawałki mięsa z kośćmi: - - Ćwierci „kompensowane” - - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone - - Ćwierci tylnie nie rozdzielone lub rozdzielone - - Pozostałe - Bez kości: - Ćwierci przednie całe lub pokrojone na

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/10

maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci „kompensowane” w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez polędwicy 0202 30 50 0 - - Rostbef, antrykot i szponder - kawałki 0202 30 90 0 - - Pozostałe 0203 0203 11 0203 11 10 0 0203 12 0203 12 11 0 0203 12 19 0 0203 19 0203 19 11 0 0203 19 13 0 0203 19 15 0 0203 19 55 0 0203 21 0203 21 10 0 0203 22 0203 22 11 0 0203 22 19 0 0203 29 0203 29 11 0 0203 29 13 0 0203 29 15 0 0203 29 55 0 0207 Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone: - Świeże lub chłodzone: - - Tusze i półtusze: - - - Ze świń domowych - - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi: - - - Ze świń domowych - - - - Szynki i ich kawałki - - - - Łopatki i ich kawałki - - Pozostałe: - - - Ze świń domowych: - - - - Przodki i ich kawałki - - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi - - - - Boczek i jego kawałki - - - - Pozostałe: - - - - - Bez kości - Mrożone: - - Tusze i półtusze: - - - Ze świń domowych - - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi: - - - Ze świń domowych: - - - - Szynki i ich kawałki - - - - Łopatki i ich kawałki - - Pozostałe: - - - Ze świń domowych: - - - - Przodki i ich kawałki - - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi - - - - Boczek i jego kawałki - - - - Pozostałe: - - - - - Bez kości

t t

10546,37 12187,47

t t t t t t t t t t t t t t

5086,98 7481,09 8557,42 6842,66 8917,56 4812,78 8696,56 4591,79 7309,21 6936,79 6842,66 8557,42 5111,53 9011,69

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone: - Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus: 0207 11 - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: 0207 11 10 0 - - - Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%" 0207 11 30 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" 0207 11 90 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako

t t t

5823,63 4100,69 5258,86

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/10

0207 12 0207 12 10 0 0207 12 90 0 0207 13 0207 13 10 0 0207 13 20 0 0207 13 30 0 0207 13 40 0 0207 13 50 0 0207 13 60 0 0207 13 70 0 0207 13 99 0 0207 14 0207 14 10 0 0207 14 20 0 0207 14 30 0 0207 14 40 0 0207 14 50 0 0207 14 60 0 0207 14 70 0 0207 14 99 0 0207 24 0207 24 10 0 0207 24 90 0 0207 25 0207 25 10 0 0207 25 90 0 0207 26

"kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane - - Nie cięte na kawałki, mrożone: - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: - - - Kawałki: - - - - Bez kości - - - - Z kośćmi: - - - - - Połówki lub ćwiartki - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł - - - - - Piersi i ich kawałki - - - - - Nogi i ich kawałki - - - - - Pozostałe - - - Podroby: - - - - Pozostałe - - Kawałki i podroby mrożone: - - - Kawałki: - - - - Bez kości - - - - Z kośćmi: - - - - - Połówki lub ćwiartki - - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł - - - - - Piersi i ich kawałki - - - - - Nogi i ich kawałki - - - - - Pozostałe - - - Podroby: - - - - Pozostałe - Z indyków: - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane - - Nie cięte na kawałki, mrożone: - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

t t

4043,39 5369,36

t t t t t t t t t t t t t t t t t t

13906,32 4092,50 7366,50 3274,00 9294,07 6470,24 12715,40 4092,50 13648,49 10276,27 3990,19 3274,00 9646,02 6502,98 12956,86 5868,65 6957,25 10231,25

t t

7272,37 7358,32

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/10

0207 26 10 0 0207 26 20 0 0207 26 30 0 0207 26 40 0 0207 26 50 0 0207 26 60 0 0207 26 70 0 0207 26 80 0 0207 26 99 0 0207 27 0207 27 10 0 0207 27 20 0 0207 27 30 0 0207 27 40 0 0207 27 50 0 0207 27 60 0 0207 27 70 0 0207 27 80 0 0207 27 99 0 0207 32 0207 32 11 0 0207 32 15 0 0207 32 19 0

0207 32 51 0 0207 32 59 0 0207 32 90 0 0207 33

- - - Kawałki: - - - - Bez kości - - - - Z kośćmi: - - - - - Połówki lub ćwiartki - - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł - - - - - Piersi i ich kawałki - - - - - Nogi i ich kawałki - - - - - - Podudzia i ich kawałki - - - - - - Pozostałe - - - - - Pozostałe - - - Podroby: - - - - Pozostałe - - Kawałki i podroby, mrożone: - - - Kawałki: - - - - Bez kości - - - - Z kośćmi: - - - - -Połówki lub ćwiartki - - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł - - - - - Piersi i ich kawałki - - - - - Nogi i ich kawałki - - - - - - Podudzia i ich kawałki - - - - - - Pozostałe - - - - - Pozostałe - - - Podroby: - - - - Pozostałe - Z kaczek, gęsi i perliczek: - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: - - - Kaczki: - - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale nie wypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%" - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane - - - Gęsi - - - - Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane - - - Perliczki - - Nie cięte na kawałki, mrożone: - - - Kaczki:

t t t t t t t t t t t t t t t t t t

13873,58 14008,63 4174,35 3306,74 11454,91 5848,18 7276,47 8185,00 8868,45 13501,16 13824,47 4174,35 3306,74 11459,00 4546,77 7067,75 9547,80 5373,45

t t t

6498,89 7575,22 7100,49

t t t

8475,57 10530,00 7088,21

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/10

0207 33 11 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" 0207 33 19 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane - - - Gęsi: 0207 33 51 0 - - - - Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" 0207 33 59 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane 0207 33 90 0 - - - Perliczki - - Pozostałe, świeże lub chłodzone: 0207 35 - - - Kawałki: - - - - Bez kości: 0207 35 11 0 - - - - - Z gęsi 0207 35 15 0 - - - - - Z kaczek i perliczek - - - - Z kośćmi: - - - - -Połówki lub ćwiartki: 0207 35 21 0 - - - - - - Z kaczek 0207 35 23 0 - - - - - - Z gęsi 0207 35 25 0 - - - - - - Z perliczek 0207 35 31 0 - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez 0207 35 41 0 - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł - - - - - Piersi i ich kawałki: 0207 35 51 0 - - - - - - Z gęsi 0207 35 53 0 - - - - - - Z kaczek i perliczek - - - - - Nogi i ich kawałki: 0207 35 61 0 - - - - - - Z gęsi 0207 35 63 0 - - - - - - Z kaczek i perliczek 0207 35 71 0 - - - - - Tusze gęsie i kacze 0207 35 79 0 - - - - - Pozostałe - - - Podroby: 0207 35 99 0 - - - -Pozostałe 0207 36 - - Pozostałe, mrożone: - - - Kawałki: - - - - Bez kości: 0207 36 11 0 - - - - - Z gęsi 0207 36 15 0 - - - - - Z kaczek i perliczek - - - - Z kośćmi: - - - - - Połówki i ćwiartki: 0207 36 21 0 - - - - - - Z kaczek 0207 36 23 0 - - - - - - Z gęsi 0207 36 25 0 - - - - - - Z perliczek 0207 36 31 0 - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez 0207 36 41 0 - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł - - - - - Piersi i ich kawałki:

t t

6961,34 6871,31

t t t

8185,00 10157,59 8369,16

t t t t t t t t t t t t t t

17814,65 17319,46 4092,50 5455,30 7796,21 4092,50 3204,43 18964,65 13583,01 12674,47 6719,89 9596,91 20462,50 6678,96

t t t t t t t

19042,40 14507,91 4092,50 5455,30 9208,13 4411,72 3319,02

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 6/10

0207 36 51 0 - - - - - - Z gęsi 0207 36 53 0 - - - - - - Z kaczek i perliczek - - - - - Nogi i ich kawałki: 0207 36 61 0 - - - - - - Z gęsi 0207 36 63 0 - - - - - - Z kaczek i perliczek 0207 36 71 0 - - - - - Tusze gęsie i kacze 0207 36 79 0 - - - - - Pozostałe - - - Podroby: - - - - Wątroby: 0207 36 85 0 - - - - - Otłuszczone wątroby kaczek 0407 00 Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane: - Drobiu 0407 00 30 0 - - Pozostałe 0408 Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego: - Żółtka jaj: - - Suszone: - - - Pozostałe - - Pozostałe: - - - Pozostałe: - - - - Ciekłe - - - - Pozostałe, włącznie z mrożonymi - Pozostałe: - - Suszone: - - - Pozostałe - - Pozostałe: - - - Pozostałe:

t t t t t t t

17695,97 12617,18 12674,47 6793,55 9596,91 20462,50 6678,96

mln szt.

111684,33

0408 11 0408 11 80 0 0408 19 0408 19 81 0 0408 19 89 0 0408 91 0408 91 80 0 0408 99 0408 99 80 0

t t t t t t

14049,55 2848,38 4579,51 11107,05 2443,22 3617,77

0409 00 00 0 Miód naturalny 0603 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane: -Świeże: - - Od 1 czerwca do 31 października: - - - Róże - - - Chryzantemy - - Od 1 listopada do 31 maja: - - - Róże - - - Chryzantemy

0603 10 0603 10 11 0 0603 10 25 0 0603 10 51 0 0603 10 65 0

szt. szt. szt. szt. t

0,41 0,69 0,69 1,03 2823,83

0702 00 00 Pomidory, świeże lub chłodzone: 0702 00 00 1 - Od 1 stycznia do 31 marca

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 7/10

0702 00 00 2 0702 00 00 3 0702 00 00 5 0702 00 00 7 0702 00 00 8 0702 00 00 9 0707 00 0707 00 05 0707 00 05 1 0707 00 05 3 0707 00 05 5 0707 00 05 6 0707 00 05 7 0707 00 05 8 0707 00 05 9 0808 0808 10 0808 10 20 0808 10 20 1 0808 10 20 3 0808 10 20 7 0808 10 50 0808 10 50 1 0808 10 50 3 0808 10 50 7 0808 10 90 0808 10 90 1 0808 10 90 3 0808 10 90 7 1001 1001 90

- Od 1 do 30 kwietnia - Od 1 do 14 maja - Od 15 do 31 maja - Od 1 czerwca do 30 września - Od 1 do 31 października - Od 1 listopada do 31 grudnia Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone: - Ogórki: - - Od 1 stycznia do końca lutego - - Od 1 marca do 30 kwietnia - - Od 1 do 15 maja - - Od 16 maja do 30 września - - Od 1 do 31 października - - Od 1 do 10 listopada - - Od 11 listopad do 31 grudnia Jabłka, gruszki i pigwy, świeże: - Jabłka: - - Pozostałe: - - - Odmiany Golden Delicious: - - - - Od 1 stycznia do 31 marca - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia - - - Odmiany Granny Smith: - - - - Od 1 stycznia do 31 marca - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia - - - Pozostałe: - - - - Od 1 stycznia do 31 marca - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia

t t t t t t

2823,83 2823,83 2471,87 2471,87 2471,87 2471,87

t t t t t t t

2791,09 2791,09 2791,09 1186,83 1186,83 2791,09 2791,09

t t t t t t t t t

2078,99 2426,85 2046,25 2078,99 2426,85 2046,25 2426,85 2426,85 2046,25

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): - Pozostałe: - - Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka 1001 90 91 żyta z pszenicą (meslin): - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą (meslin): 1001 90 91 1 - - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej 1002 00 00 0 Żyto 1003 00 Jęczmień: 1003 00 90 0 - Pozostały 1004 00 00 0 Owies 1101 00 Mąka pszenna i żytnio-pszenna - Mąka pszenna:

t t t t

605,69 519,75 454,27 601,60

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 8/10

1101 00 11 0 - - Z pszenicy durum 1101 00 15 0 - - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza 1101 00 90 0 - Mąka żytnio-pszenna 1102 Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą: 1102 10 00 0 - Mąka żytnia 1105 Mąka, grysik, puder, płatki, granulki i grudki ziemniaczane: 1105 10 00 0 - Mąka, grysik i puder 1107 1107 10 Słód palony lub nie: - Nie palony: - - Pozostałe: 1107 10 99 0 - - - Pozostałe 1108 Skrobie, inulina: - Skrobie: 1108 12 00 0 - - Skrobia kukurydziana 1108 13 00 0 - - Skrobia ziemniaczana 1210 Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina: 1210 10 00 0 - Szyszki chmielowe, nie mielone, nie sproszkowane ani w formie granulek 1701 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej: - Cukier surowy nie zawierający dodatku środków aromatyzujących ani barwiących: 1701 12 - - Cukier buraczany: 1701 12 10 0 - - - Do rafinacji 1701 12 90 0 - - - Pozostały - Pozostały: 1701 99 - - Pozostały: 1701 99 10 0 - - - Cukier biały 1702 Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel: 1702 30 - Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie: 1702 30 10 0 - - Izoglukoza - - Pozostałe:

t t t

1591,98 1591,98 1591,98

t

4911,00

t

2430,95

t

916,72

t t

222,23 1129,53

t

485,37

t t t

1690,20 2214,04 2173,12

t

2275,43

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 9/10

1702 30 51 0 1702 30 59 0 1702 30 91 0 1702 30 99 0 2002 2002 10 2002 10 10 0 2002 10 90 0 2002 90 2002 90 11 2002 90 11 1 2002 90 11 9 2002 90 19 0

- - - Zawierające w stanie suchym 99 % lub więcej glukozy w masie: - - - - W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie - - - - Pozostałe - - - Pozostałe: - - - - W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie - - - - Pozostałe Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego: - Pomidory, całe lub w kawałkach: - - Bez skórek - - Pozostałe - Pozostałe: - - O zawartości suchej masy poniżej 12 % - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg: - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg - - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12 %, ale nie przekraczającej 30 %: - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg: - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg - - O zawartości suchej masy powyżej 30 %: - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg: - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

t t t t

2459,59 2909,77 9183,57 2038,07

t t

1612,62 1612,62

t t t

1560,00 1560,00 1560,00

2002 90 31 2002 90 31 1 2002 90 31 9 2002 90 39 0 2002 90 91 2002 90 91 9 2002 90 91 0 2106

t t t

3253,54 3253,54 3253,54

t t

3253,54 3253,54

Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: 2106 90 - Pozostałe: - - Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe: 2106 90 30 0 - - - Syropy izoglukozowe - - - Pozostałe: 2106 90 55 0 - - - - Syrop glukozowy i z maltodekstryny

t t

11962,38 5983,24

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

3502

Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej protein z serwatki, zawierające w suchej masie powyżej 80 % protein z serwatki), albuminiany i inne pochodne albumin: - Albumina jaja: 3502 11 - - Suszona: 3502 11 90 0 - - - Pozostała

t

4825,06

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 144 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 145 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagań w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 143 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 142 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 141 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Alimenty od osoby przebywającej za granicą

  Jak można się starać o alimenty z zagranicy i jakie dokumenty są wymagane?

 • Cło na monitory komputerowe

  Czy turysta wracający z USA do Polski musi płacić cło za monitor (płaski wartości ok. 800$ ) zakupiony do użytku własnego?

 • Przerejestrowanie samochodu a koszty

  Przebywam w Niemczech od 1999 (studiuję, pracuję, jestem tu zameldowany). Parę lat wstecz nabylem i zarejestrowalem na siebie w Niemczech auto. Obecnie chciałbym je przerejestrować (...)

 • Odpowiedź na pismo

  Otrzymałem pismo z kancelarii prawnej dotyczące sporu z wykonawcą budowlanym. Czy odpowiedź na nie wysłana z zagranicy (Niemiec) z proceduralnego punktu widzenia jest (...)

 • Import odzieży z USA

  Chciałbym sprowadzać buty i ubrania sportowe z USA, a następnie odsprzedawać je w Polsce. Czy muszę płacić podatek VAT i/lub cło, jeśli osoby od których odkupuje (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-15 poz. 522

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-26 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 242

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-13 poz. 355

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 378

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.