Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-18
Data wejscia w życie:1999-02-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/12

Dz.U. 1999 Nr 16 poz. 151

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe. Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz.U. Nr 98, poz. 485) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe (Dz.U. Nr 59, poz. 378 i z 1999 r. Nr 3, poz. 27), załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. (poz. 151) WYKAZ TOWARÓW PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY, NA KTÓRE MOGĄ BYĆ NAŁOŻONE OPŁATY CELNE DODATKOWE KOD PCN 1 0105 0105 11 0105 11 11 0 0105 11 19 0 0105 11 91 0 0105 11 99 0 0105 12 00 0 0105 19 0105 19 20 0 0105 19 90 0 Nazwa towaru 2 Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki: - O masie nie przekraczającej 185 g: - - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus: - - - Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i w trzecim pokoleniu: - - - - Nioski - - - - Pozostałe - - - Pozostałe: - - - - Nioski - - - - Pozostałe - - Indyki - - Pozostałe: - - - Gęsi - - - Kaczki i perliczki - Pozostałe

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/12

0105 92 00 0 0105 93 00 0 0105 99 0105 99 10 0 0105 99 20 0 0105 99 30 0 0105 99 50 0 0201 0201 10 00 0 0201 20 0201 20 20 0 0201 20 30 0 0201 20 50 0 0201 20 90 0 0201 30 00 0 0202 0202 10 00 0 0202 20 0202 20 10 0 0202 20 30 0 0202 20 50 0 0202 20 90 0 0202 30 0202 30 10 0

- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie nie przekraczającej 2000 g - - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie powyżej 2000 g - - Pozostałe - - - Kaczki - - - Gęsi - - - Indyki - - - Perliczki Mięso wołowe świeże lub chłodzone: - Tusze i półtusze - Inne kawałki mięsa z kośćmi: - - Ćwierci „kompensowane” - - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone - - Ćwierci tylnie nie rozdzielone lub rozdzielone - - Pozostałe - Bez kości

Mięso wołowe mrożone: - Tusze i półtusze - Inne kawałki mięsa z kośćmi: - - Ćwierci „kompensowane” - - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone - - Ćwierci tylnie nie rozdzielone lub rozdzielone - - Pozostałe - Bez kości: - Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci „kompensowane” w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez polędwicy 0202 30 50 0 - - Rostbef, antrykot i szponder - kawałki 0202 30 90 0 - - Pozostałe 0203 0203 11 0203 11 10 0 0203 12 0203 12 11 0 0203 12 19 0 0203 19 0203 19 11 0 0203 19 13 0 0203 19 15 0 0203 19 55 0 0203 19 59 0 Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone: - Świeże lub chłodzone: - - Tusze i półtusze: - - - Ze świń domowych - - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi: - - - Ze świń domowych - - - - Szynki i ich kawałki - - - - Łopatki i ich kawałki - - Pozostałe: - - - Ze świń domowych: - - - - Przodki i ich kawałki - - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi - - - - Boczek i jego kawałki - - - - Pozostałe: - - - - - Bez kości - - - - - Pozostałe - Mrożone:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/12

- - Tusze i półtusze: 0203 21 0203 21 10 0 - - - Ze świń domowych - - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi: 0203 22 - - - Ze świń domowych: 0203 22 11 0 - - - - Szynki i ich kawałki 0203 22 19 0 - - - - Łopatki i ich kawałki - - Pozostałe: 0203 29 - - - Ze świń domowych: 0203 29 11 0 - - - - Przodki i ich kawałki 0203 29 13 0 - - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi 0203 29 15 0 - - - - Boczek i jego kawałki - - - - Pozostałe: 0203 29 55 0 - - - - - Bez kości 0203 29 59 0 - - - - - Pozostałe 0207 Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone: - Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus: - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: 0207 11 0207 11 10 0 - - - Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%" 0207 11 30 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" 0207 11 90 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane - - Nie cięte na kawałki, mrożone: 0207 12 0207 12 10 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" 0207 12 90 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: 0207 13 - - - Kawałki: 0207 13 10 0 - - - - Bez kości - - - - Z kośćmi: 0207 13 20 0 - - - - - Połówki lub ćwiartki 0207 13 30 0 - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez 0207 13 40 0 - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł 0207 13 50 0 - - - - - Piersi i ich kawałki 0207 13 60 0 - - - - - Nogi i ich kawałki 0207 13 70 0 - - - - - Pozostałe - - - Podroby: 0207 13 91 0 - - - - Wątroby 0207 13 99 0 - - - - Pozostałe 0207 14 - - Kawałki i podroby mrożone: - - - Kawałki: 0207 14 10 0 - - - - Bez kości - - - - Z kośćmi: 0207 14 20 0 - - - - - Połówki lub ćwiartki 0207 14 30 0 - - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez 0207 14 40 0 - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł 0207 14 50 0 - - - - - Piersi i ich kawałki 0207 14 60 0 - - - - - Nogi i ich kawałki

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/12

0207 14 70 0 - - - - - Pozostałe - - - Podroby: 0207 14 91 0 - - - - Wątroby 0207 14 99 0 - - - - Pozostałe - Z indyków: - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: 0207 24 0207 24 10 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" 0207 24 90 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane - - Nie cięte na kawałki, mrożone: 0207 25 0207 25 10 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" 0207 25 90 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: 0207 26 - - - Kawałki: 0207 26 10 0 - - - - Bez kości - - - - Z kośćmi: 0207 26 20 0 - - - - - Połówki lub ćwiartki 0207 26 30 0 - - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez 0207 26 40 0 - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł 0207 26 50 0 - - - - - Piersi i ich kawałki - - - - - Nogi i ich kawałki 0207 26 60 0 - - - - - - Podudzia i ich kawałki 0207 26 70 0 - - - - - - Pozostałe 0207 26 80 0 - - - - - Pozostałe - - - Podroby: 0207 26 91 0 - - - - Wątroby 0207 26 99 0 - - - - Pozostałe 0207 27 - - Kawałki i podroby, mrożone: - - - Kawałki: 0207 27 10 0 - - - - Bez kości - - - - Z kośćmi: 0207 27 20 0 - - - - -Połówki lub ćwiartki 0207 27 30 0 - - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez 0207 27 40 0 - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł 0207 27 50 0 - - - - - Piersi i ich kawałki - - - - - Nogi i ich kawałki 0207 27 60 0 - - - - - - Podudzia i ich kawałki 0207 27 70 0 - - - - - - Pozostałe 0207 27 80 0 - - - - - Pozostałe - - - Podroby: 0207 27 91 0 - - - - Wątroby 0207 27 99 0 - - - - Pozostałe - Z kaczek, gęsi i perliczek: 0207 32 - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: - - - Kaczki: 0207 32 11 0 - - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale nie wypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%"

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/12

0207 32 15 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" 0207 32 19 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane - - - Gęsi 0207 32 51 0 - - - - Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" 0207 32 59 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane 0207 32 90 0 - - - Perliczki - - Nie cięte na kawałki, mrożone: 0207 33 - - - Kaczki: 0207 33 11 0 - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" 0207 33 19 0 - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane - - - Gęsi: 0207 33 51 0 - - - - Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" 0207 33 59 0 - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane 0207 33 90 0 - - - Perliczki 0207 34 - - Otłuszczone wątroby świeże lub chłodnicze: 0207 34 10 0 - - - Z gęsi 0207 34 90 0 - - - Z kaczek 0207 35 - - Pozostałe, świeże lub chłodzone: - - - Kawałki: - - - - Bez kości: 0207 35 11 0 - - - - - Z gęsi 0207 35 15 0 - - - - - Z kaczek i perliczek - - - - Z kośćmi: - - - - -Połówki lub ćwiartki: 0207 35 21 0 - - - - - - Z kaczek 0207 35 23 0 - - - - - - Z gęsi 0207 35 25 0 - - - - - - Z perliczek 0207 35 31 0 - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez 0207 35 41 0 - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł - - - - - Piersi i ich kawałki: 0207 35 51 0 - - - - - - Z gęsi 0207 35 53 0 - - - - - - Z kaczek i perliczek - - - - - Nogi i ich kawałki: 0207 35 61 0 - - - - - - Z gęsi 0207 35 63 0 - - - - - - Z kaczek i perliczek 0207 35 71 0 - - - - - Tusze gęsie i kacze 0207 35 79 0 - - - - - Pozostałe - - - Podroby: 0207 35 91 0 - - - - Wątroby drobiowe inne niż otłuszczone wątroby 0207 35 99 0 - - - -Pozostałe 0207 36 - - Pozostałe, mrożone: - - - Kawałki:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 6/12

0207 36 11 0 0207 36 15 0 0207 36 21 0 0207 36 23 0 0207 36 25 0 0207 36 31 0 0207 36 41 0 0207 36 51 0 0207 36 53 0 0207 36 61 0 0207 36 63 0 0207 36 71 0 0207 36 79 0 0207 36 81 0 0207 36 85 0 0207 36 89 0 0207 36 90 0 0405 0405 10 0405 10 11 0 0405 10 19 0 0405 10 30 0 0405 10 50 0 0405 10 90 0 0405 20 0405 20 10 0 0405 20 30 0 0405 20 90 0 0405 90 0405 90 10 0 0405 90 90 0 0407 00 0407 00 30 0 0408

- - - - Bez kości: - - - - - Z gęsi - - - - - Z kaczek i perliczek - - - - Z kośćmi: - - - - - Połówki i ćwiartki: - - - - - - Z kaczek - - - - - - Z gęsi - - - - - - Z perliczek - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł - - - - - Piersi i ich kawałki: - - - - - - Z gęsi - - - - - - Z kaczek i perliczek - - - - - Nogi i ich kawałki: - - - - - - Z gęsi - - - - - - Z kaczek i perliczek - - - - - Tusze gęsie i kacze - - - - - Pozostałe - - - Podroby: - - - - Wątroby: - - - - - Otłuszczone wątroby gęsie - - - - - Otłuszczone wątroby kacze - - - - - Pozostałe - - - - Pozostałe Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane w mleka; masło o obniżonej zawartości tłuszczu: - Masło - - O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 85%: - - - Masło naturalne: - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg - - - - Pozostałe - - - Masło odtwarzane - - - Masło z serwatki - - Pozostałe - Masło o obniżonej zawartości tłuszczu: - - O zawartości tłuszczu w masie 39 % i więcej, ale poniżej 60% - - O zawartości tłuszczu w masie 60 % i więcej, ale poniżej 75% - - O zawartości tłuszczu w masie 75 %, ale nie przekraczającej 80% - Pozostałe: - - O zawartości tłuszczu w masie 99,3 % i więcej oraz o zawartości wody w masie poniżej 0,5 % - - Pozostałe Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane: - Drobiu - - Pozostałe Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 7/12

0408 11 0408 11 80 0 0408 19 0408 19 81 0 0408 19 89 0 0408 91 0408 91 80 0 0408 99 0408 99 80 0

lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego: - Żółtka jaj: - - Suszone: - - - Pozostałe - - Pozostałe: - - - Pozostałe: - - - - Ciekłe - - - - Pozostałe, włącznie z mrożonymi - Pozostałe: - - Suszone: - - - Pozostałe - - Pozostałe: - - - Pozostałe

0409 00 00 0 Miód naturalny 0504 00 00 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone: 0504 00 00 1 - Żołądki drobiowe 0603 0603 10 0603 10 11 0 0603 10 13 0 0603 10 25 0 0603 10 51 0 0603 10 53 0 0603 10 65 0 0702 00 00 0702 00 00 1 0702 00 00 2 0702 00 00 3 0702 00 00 5 0702 00 00 7 0702 00 00 8 0702 00 00 9 0707 00 0707 00 05 0707 00 05 1 0707 00 05 3 0707 00 05 5 0707 00 05 6 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane: -Świeże: - - Od 1 czerwca do 31 października: - - - Róże - - - Goździki - - - Chryzantemy - - Od 1 listopada do 31 maja: - - - Róże - - - Goździki - - - Chryzantemy Pomidory, świeże lub chłodzone: - Od 1 stycznia do 31 marca - Od 1 do 30 kwietnia - Od 1 do 14 maja - Od 15 do 31 maja - Od 1 czerwca do 30 września - Od 1 do 31 października - Od 1 listopada do 31 grudnia Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone: - Ogórki: - - Od 1 stycznia do końca lutego - - Od 1 marca do 30 kwietnia - - Od 1 do 15 maja - - Od 16 maja do 30 września

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 8/12

0707 00 05 7 0707 00 05 8 0707 00 05 9 0707 00 90 0

- - Od 1 do 31 października - - Od 1 do 10 listopada - - Od 11 listopad do 31 grudnia - Korniszony

0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże: 0808 10 - Jabłka: 0808 10 10 0 - - Jabłka na sok, luzem, od 16 września do 15 grudnia - - Pozostałe: 0808 10 20 - - - Odmiany Golden Delicious: 0808 10 20 1 - - - - Od 1 stycznia do 31 marca 0808 10 20 3 - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca 0808 10 20 7 - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia 0808 10 50 - - - Odmiany Granny Smith: 0808 10 50 1 - - - - Od 1 stycznia do 31 marca 0808 10 50 3 - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca 0808 10 50 7 - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia 0808 10 90 - - - Pozostałe: 0808 10 90 1 - - - - Od 1 stycznia do 31 marca 0808 10 90 3 - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca 0808 10 90 7 - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia 1001 Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): 1001 90 - Pozostałe: 1001 90 10 0 - - Orkisz do siewu - - Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): 1001 90 91 - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą (meslin): 1001 90 91 1 - - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej 1001 90 91 9 - - - - Mieszanki żyta z pszenicą (meslin) 1001 90 99 0 - - - Pozostałe 1002 00 00 0 Żyto 1003 00 Jęczmień: 1003 00 10 0 - Nasiona 1003 00 90 0 - Pozostały 1004 00 00 0 Owies 1101 00 Mąka pszenna i żytnio-pszenna - Mąka pszenna: 1101 00 11 0 - - Z pszenicy durum 1101 00 15 0 - - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza 1101 00 90 0 - Mąka żytnio-pszenna 1102 Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą: 1102 10 00 0 - Mąka żytnia 1105 Mąka, grysik, puder, płatki, granulki i grudki ziemniaczane:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 9/12

1105 10 00 0 - Mąka, grysik i puder 1105 20 00 0 - Płatki, grudki i granulki ziemniaczane 1107 1107 10 Słód palony lub nie: - Nie palony: - - Pozostałe: 1107 10 99 0 - - - Pozostałe 1108 Skrobie, inulina: - Skrobie: 1108 12 00 0 - - Skrobia kukurydziana 1108 13 00 0 - - Skrobia ziemniaczana 1205 00 Ziarno rzepaku i zarodniki, siewne: 1205 00 10 0 -Siewne 1205 00 90 0 - Pozostałe 1209 1209 23 1209 23 11 0 1209 23 15 0 1209 23 80 0 1209 24 00 0 1209 25 1209 25 10 0 1209 25 90 0 1209 26 00 0 1209 29 1209 29 10 0 1209 29 80 0 1210 Nasiona, owoce i zarodniki, siewne: - Nasiona roślin pastewnych inne niż nasiona buraków: - - Nasiona kostrzewy: - - - Kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.) - - - Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) - - - Pozostałe - - Nasiona wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) - - Nasiona rajgrasu (Lolium miltiflorum Lam., Lolium perenne L.): - - - Rajgras włoski (życica wielokwiatowa) (łącznie z rajgrasem westerwoldzkim) ( Lolium multiflorum Lam.) - - - Rajgras angielski (życica trwała) (Lolium perenne L.) - - Nasiona tymotki - - Pozostałe: - - - Nasiona wyki: nasiona wiechliny (błotnej, zwyczajnej) ( Poa palustris L., Poa trivalis L.); nasiona kupkówki (Dactylis glomerata L.); nasiona mietlicy (Agrostis) - - - Pozostałe

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina: 1210 10 00 0 - Szyszki chmielowe, nie mielone, nie sproszkowane ani nie w formie granulek 1210 20 - Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina: 1210 20 10 0 - - Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek, z podwyższoną zawartością lupuliny; lupulina 1210 20 90 0 - - Pozostałe 1302 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektyny; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych - Soki i ekstrakty roślinne: 1302 13 00 0 - - Z chmielu

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 10/12

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej: - Cukier surowy nie zawierający dodatku środków aromatyzujących ani barwiących: 1701 12 - - Cukier buraczany: 1701 12 10 0 - - - Do rafinacji 1701 12 90 0 - - - Pozostały - Pozostały: 1701 99 - - Pozostały: 1701 99 10 0 - - - Cukier biały 1702 Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel: - Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie: - - Izoglukoza - - Pozostałe: - - - Zawierające w stanie suchym 99 % lub więcej glukozy w masie: - - - - W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie - - - - Pozostałe - - - Pozostałe: - - - - W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie - - - - Pozostałe Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego: - Pomidory, całe lub w kawałkach: - - Bez skórek - - Pozostałe - Pozostałe: - - O zawartości suchej masy poniżej 12 % - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg: - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg - - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12 %, ale nie przekraczającej 30 %: - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg: - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg - - O zawartości suchej masy powyżej 30 %: - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

1702 30 1702 30 10 0 1702 30 51 0 1702 30 59 0 1702 30 91 0 1702 30 99 0 2002 2002 10 2002 10 10 0 2002 10 90 0 2002 90 2002 90 11 2002 90 11 1 2002 90 11 9 2002 90 19 0

2002 90 31 2002 90 31 1 2002 90 31 9 2002 90 39 0 2002 90 91

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 11/12

2002 90 91 1 - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg 2002 90 91 9 - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg 2002 90 91 0 - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg 2106 2106 90 2106 90 30 0 2106 90 55 0 2106 90 92 0 2106 90 98 0 2401 2401 10 Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: - Pozostałe: - - Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe: - - - Syropy izoglukozowe - - - Pozostałe: - - - - Syrop glukozowy i z maltodekstryny - - Pozostałe: - - - Nie zawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające w masie mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka, 5 % sacharozy lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi - - - Pozostałe Tytoń nie przetworzony; odpady tytoniowe: - Tytoń nie odżyłowany: - - Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny, tytoń typu Burley (łącznie z hybrydami tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny tytoń typu Maryland i tytoń suszony ogniowopłomieniowo: - - - Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia - - - Suszony powietrzem na jasny typu Burley (łącznie z jego hybrydami) - - - Suszony powietrzem na jasny typu Maryland - - - Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo: - - - - Typu Kentucky - - - - Pozostałe - - Pozostałe: - - - Tytoń suszony powietrzem na jasny - - - Suszony na słońcu tytoń typu Oriental - - - Tytoń suszony powietrzem na ciemny - - - Tytoń suszony ogniowo-rurowo - - - Pozostałe tytonie - Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany: - - Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny, tytoń typu Burley (łącznie z hybrydami tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny tytoń typu Maryland i tytoń suszony ogniowopłomieniowo: - - - Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia - - - Suszony powietrzem na jasny typu Burley (łącznie z jego hybrydami) - - - Suszony powietrzem na jasny typu Maryland - - - Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo: - - - - Typu Kentucky - - - - Pozostałe - - Pozostałe: - - - Tytoń suszony powietrzem na jasny - - - Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

2401 10 10 0 2401 10 20 0 2401 10 30 0 2401 10 41 0 2401 10 49 0 2401 10 50 0 2401 10 60 0 2401 10 70 0 2401 10 80 0 2401 10 90 0 2401 20

2401 20 10 0 2401 20 20 0 2401 20 30 0 2401 20 41 0 2401 20 49 0 2401 20 50 0 2401 20 60 0

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 12/12

2401 20 70 0 2401 20 80 0 2401 20 90 0 2401 30 00 0 3502

- - - Tytoń suszony powietrzem na ciemny - - - Tytoń suszony ogniowo-rurowo - - - Pozostałe tytonie - Odpady tytoniowe

Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej protein z serwatki, zawierające w suchej masie powyżej 80 % protein z serwatki), albuminiany i inne pochodne albumin: - Albumina jaja: 3502 11 - - Suszona: 3502 11 90 0 - - - Pozostała

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 144 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie określenia ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 145 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagań w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 143 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 142 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 141 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Import odzieży z USA

  Chciałbym sprowadzać buty i ubrania sportowe z USA, a następnie odsprzedawać je w Polsce. Czy muszę płacić podatek VAT i/lub cło, jeśli osoby od których odkupuje (...)

 • Opłaty wchodzące w skład wartości początkowej

  Zakupiony został na rynku wtórnym wolnostojący, wykończony i wynajęty dom na działce za kwotę załóżmy 100.000 zł. Dodatkowe koszty: 1. notarialne, 2. opłata sądowa, (...)

 • Import towarów z Chin

  Prowadzę działalność gospodarczą. Zamówiłem towar u mojego dostawcy w Chinach. Towar został przywieziony przez firmę kurierską bezpośrednio do mojej firmy. Do (...)

 • Alimenty od osoby przebywającej za granicą

  Jak można się starać o alimenty z zagranicy i jakie dokumenty są wymagane?

 • Przerejestrowanie samochodu a koszty

  Przebywam w Niemczech od 1999 (studiuję, pracuję, jestem tu zameldowany). Parę lat wstecz nabylem i zarejestrowalem na siebie w Niemczech auto. Obecnie chciałbym je przerejestrować (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 241

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-26 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-15 poz. 522

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-13 poz. 355

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-21 poz. 985

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary przywożone z zagranicy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.