Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 172 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-15
Data wejscia w życie:1999-03-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 172 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 20 poz. 172 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126) zarządza się, co następuje: §

1. Osoby, za których pośrednictwem wojewoda wykonuje zadania w zakresie pomocy społecznej, powinny posiadać następujące kwalifikacje:

1) wyższe wykształcenie, w szczególności w zakresie: prawnym, ekonomicznym, organizacji i zarządzania, polityki społecznej, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii, oraz specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej lub trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, albo

2) średnie wykształcenie specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz pięcioletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, albo

3) dyplom pracownika socjalnego oraz pięcioletni staż pracy lub specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej albo specjalizację w zawodzie „pracownik socjalny”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 172 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 171 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 182 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 1999 r. sygn. akt SK. 11/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 176 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy produkcji lub przechowywaniu niektórych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 175 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 174 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego oraz prowadzeniu punktów kopulacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 179 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach i aresztach.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 178 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Kościoła Ewandelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 173 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Portugalskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 181 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 1999 r. sygn. akt U. 4/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 177 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Służby Rodzinie, z siedzibą w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 180 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 1/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 170 z 1999

  Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-21 poz. 754

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej.

 • Monitor Polski 1999 nr 31 poz. 467

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1999 r. w sprawie pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-27 poz. 1189

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1379

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony państwa

 • Monitor Polski 2001 nr 27 poz. 447

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.