Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 520 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-07
Data wejscia w życie:1999-06-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 520 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 51 poz. 520 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 85, poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 106, poz. 679, Nr 113, poz. 734 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1062) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych (Dz.U. Nr 94, poz. 464, z 1995 r. Nr 44, poz. 228 i z 1998 r. Nr 54, poz. 348) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1999 r. Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1999 r. (poz. 520) TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO* Kategoria zaszeregowania 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Kwota w złotych 2 620-720 625-755 630-795 635-835 645-890 655-950 665-1010 675-1075 690-1140 710-1210 730-1285 755-1380 785-1495 815-1615

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII ---------------------

845-1735 875-1865 910-2000 950-2140 995-2290 1040-2440 1090-2595 1140-2800

* Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego po przeliczeniu stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne przez ubezpieczonych (Dz.U. Nr 153, poz. 1006).

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 520 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 522 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 521 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 519 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 526 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 525 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pienieżnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 524 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 523 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych w 1999 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-08 poz. 467

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-08 poz. 467

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-24 poz. 431

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

 • Dziennik Ustaw z 2008-04-30 poz. 453

 • Dziennik Ustaw z 1996-02-02 poz. 262

  Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.