Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 766 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnienia do Taryfy celnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-04
Data wejscia w życie:1999-08-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 766 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 69 poz. 766 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnienia do Taryfy celnej. Na podstawie art. 13 § 7 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402) zarządza się, co następuje: §

1. Ogłasza się wyjaśnienie do Taryfy celnej, dotyczące klasyfikacji taryfowej towarów do kodów Taryfy celnej w ramach pozycji 2701, zapewniające jednolitą i właściwą interpretację Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego, stanowiące załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. (poz. 766)

1. Zasady klasyfikacji węgla do poszczególnych podpozycji w pozycji 2701 określają uwagi 1 i 2 podpozycji w dziale 27 Taryfy celnej.

2. W pozycji 2701 klasyfikuje się wszystkie typy węgla kamiennego określone według Polskiej Normy PN-82/G-97002 „Węgiel kamienny. Typy”.

3. W podpozycji 2701 11 Antracyt – klasyfikuje się typy węgla 41, 42, 43, spełniające parametry klasyfikacyjne określone w Polskiej Normie PN-82/G-97002 dla typów, o ile spełniają wymogi uwagi 1 do podpozycji 2701 11 działu 27 Taryfy celnej.

4. W kodzie PCN 2701 12 10 0 Węgiel koksowy – klasyfikowany w ramach węgla bitumicznego – musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-82/G-97004 „Węgiel kamienny. Klasy węgla do koksowania.”

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 766 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 770 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu egzaminu komorniczego, trybu postępowania komisji egzaminacyjnej i wysokości wynagrodzenia jej członków.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 767 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 765 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie działania komisji orzekających i rzeczników dyscypliny finansów publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 771 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 769 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu powoływania i zakresu działalności wojskowych kuratorów społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 764 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 763 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 768 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 762 z 1999

  Ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 772 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

porady prawne online

Porady prawne

 • Import odzieży z USA

  Chciałbym sprowadzać buty i ubrania sportowe z USA, a następnie odsprzedawać je w Polsce. Czy muszę płacić podatek VAT i/lub cło, jeśli osoby od których odkupuje (...)

 • Prawda materialna w postępowania cywilnym

  Czy w obecnym stanie prawnym sąd cywilny musi z urzędu dążyć do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy?

 • Podstawa obliczania akcyzy i VAT przy imporcie

  Nawiązując do mojego pytania z 18.04.2009 w sprawie sposobu ustalania wartości celnej sprowadzanego z USA samochodu osobowego, chciałbym uzyskać informację, czy art. (...)

 • Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie

  Czy organ podatkowy (dyrektor izby celnej), wydający decyzję na skutek złożenia odwołania od decyzji organu I instancji, może dowolnie przedłużać termin wydania decyzji (...)

 • Import sztućców i dywanów z USA

  Chcemy importować z USA do Polski i EU srebrne sztućce będą to sztućce XIX i XVIII-wieczne, a także z lat 1930-tych. Drugą rzeczą są ręcznie tkane dywany stare i (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.