Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 809 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-30
Data wejscia w życie:1999-08-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 809 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 72 poz. 809

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu. Na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 568, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu (Dz.U. Nr 134, poz. 874) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: „§ 4a. Dla 1999 r., jako roku bazowego, ustala się liczbę osób w wieku do 60 roku życia włącznie i powyżej 60 roku życia na podstawie danych przekazanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 809 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 810 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 811 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 808 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków wspierania środkami budżetu państwa na 1999 r. lokalnych programów restrukturyzacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 807 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów rolnych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 806 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 805 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 812 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 813 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 804 z 1999

  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 803 z 1999

  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej działalności EBI w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 1 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 802 z 1999

  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 801 z 1999

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.

porady prawne online

Porady prawne

 • Koszty badania sprawozdania finansowego

  Jesteśmy Spółdzielnią, która nie podlega obowiązkowemu badaniu bilansu, chcemy jednak zlecić badanie sprawozdania finansowego - czy poniesiony koszt będzie kosztem (...)

 • Imienne raporty do ZUS - kasy chorych

  Czy pracodawca ma obowiązek wystawiać dla ubezpieczonych ZUS RMUA? Czy może wykonywać to tylko na życzenie ubezpieczonego? Czy obecnie te dokumenty powinny posiadać (...)

 • Eksmisja osób obłożnie chorych, lokal zastępczy

  Mój ojciec jest ciężko chory, lokal który zamieszkuje zostanie zlicytowany przez komornika a on sam czeka na eksmisje. Czy przysługuje mojemu ojcu lokal zastępczy?

 • Podatek od podziału majątku

  Po wielu latach zbierania środków na założenie sprawy o podział majątku, na mocy wyroku sądu rejonowego mąż ma otrzymać od byłej żony zapłatę 10 tysięcy zł (...)

 • Odsetki od zakupu nieruchomości

  Zakupiono nieruchomość (grunt + lokal użytkowy) na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 70 ust.2 ustawy cena nieruchomości (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-21 poz. 948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-03 poz. 1236

  Ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1832

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1980

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2003 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-23 poz. 777

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.