Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 810 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-31
Data wejscia w życie:1999-09-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 810 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 199 Nr 72 poz. 810

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 września 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 106, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej (Dz.U. Nr 40, poz. 404) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3: a) w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „2 tys. ton” zastępuje się wyrazami „10 tys. ton”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Dopuszcza się rozdysponowanie nie wykorzystanej puli kontyngentu z maja w wysokości 12 tys. ton we wrześniu.”;

2) w załączniku do rozporządzenia w kol. „Ilość (w tonach)” liczbę „70 000” zastępuje się liczbą „78 000”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 810 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 811 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 809 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 808 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków wspierania środkami budżetu państwa na 1999 r. lokalnych programów restrukturyzacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 807 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów rolnych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 806 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 805 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 812 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 813 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 804 z 1999

  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 803 z 1999

  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej działalności EBI w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 1 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 802 z 1999

  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 801 z 1999

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1718

  Rrozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 404

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-05 poz. 1429

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1693

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1714

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.