Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 819 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-20
Data wejscia w życie:1999-09-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 819 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 73 poz. 819 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych. Na podstawie art. 287 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje: §

1. Upoważnia się terenowe organy Straży Granicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770), do wykonywania następujących zadań organów celnych:

1) rewizji celnej towarów,

2) przeszukiwania osób,

3) kontroli wymaganych dokumentów i ich autentyczności,

4) zatrzymywania i kontroli środków transportu,

5) kontroli bagaży i innych towarów przewożonych przez osoby fizyczne,

6) przyjmowania zgłoszeń celnych, dokonywanych w formie ustnej lub w formie innej czynności niż ustna lub pisemna, o objęcie procedurą wywozu lub procedurą dopuszczenia do obrotu towarów, o których mowa w art. 190 § 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802), zwanej dalej „Kodeksem celnym”,

7) zwalniania towarów, o których mowa w art. 190 § 1 pkt 1-5 Kodeksu celnego, objętych zgłoszeniami celnymi dokonywanymi w formie ustnej lub w formie innej czynności niż ustna lub pisemna. §

2. Zadania, o których mowa w § 1, terenowe organy Straży Granicznej wykonują przy wprowadzaniu towarów na polski obszar celny i wyprowadzaniu towarów poza polski obszar celny, jeżeli przywóz lub wywóz towarów nie ma charakteru handlowego lub gospodarczego:

1) w małym ruchu granicznym na granicy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską a Republika Federalną Niemiec i Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką,

2) w przygranicznym tranzycie drogowym na granicy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską i Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

3) w przygranicznym tranzycie kolejowym na granicy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką i między Rzecząpospolitą Polską a Republika Federalną Niemiec,

4) w uproszczonym trybie przekraczania granicy państwowej przez osoby zamieszkałe w miejscowościach położonych przy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś i Ukrainą,

5) w ruchu granicznym odbywającym się przez przejście na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską i Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką,

6) w przystaniach, portach rybackich oraz morskich przejściach granicznych, w związku z pływaniem sportowym i rybołówstwem morskim, którego produkty zwolnione są od cła na podstawie art. 194 Kodeksu celnego,

7) przez osoby przekraczające granice państwową poza przejściami granicznymi, w związku z wykonywaniem na granicy prac przy urządzeniach technicznych, a zwłaszcza komunikacyjnych, jak również prac przy mostach, budowlach wodnych regulacji rzek oraz przy pracach pomiarowych lub konserwatorskich,

8) przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, przekraczających granicę państwową w czasie pełnienia służby i w związku z tą służbą. §

3. Przejścia graniczne, trasy tranzytu, przejścia na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową, przystanie oraz porty rybackie, w których terenowe organy Straży Granicznej wykonują zadania w zakresie wskazanym w § 1 i 2, określa załącznik do rozporządzenia. §

4. W wypadkach innych niż określone w § 1 i 2 terenowe organy Straży Granicznej informują przekraczającego granicę o właściwości miejscowej i rzeczowej organów celnych. §

5. Traci moc zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 6 października 1997 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Monitor Polski Nr 76, poz. 718). §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1999 r. (poz. 819) PRZEJŚCIA GRANICZNE, TRASY TRANZYTU, PRZEJŚCIA NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH PRZECINAJĄCYCH GRANICĘ PAŃSTWOWĄ, PRZYSTANIE ORAZ PORTY RYBACKIE, W KTÓRYCH TERENOWE ORGANY STRAŻY GRANICZNEJ WYKONUJĄ NIEKTÓRE ZADANIA ORGANÓW CELNYCH

I. Przejścia graniczne

1. Morskie przejścia graniczne w miejscowościach:

1) Dziwnów

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2) Frombork

3) Górki Zachodnie

4) Hel

5) Jastarnia

6) Łeba

7) Mrzeżyno

2. Przejścia graniczne małego ruchu granicznego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w miejscowościach:

1) Beskidek

2) Bolesław

3) Borucin

4) Branice

5) Czermna

6) Dziewiętlice

7) Gorzyczki

8) Gródczanki

9) Jaworzynka

10) Kałków

11) Kietrz

12) Krzanowice (Chuchelna)

13) Krzanowice (Strahovice)

14) Lutynia

15) Łaziska

16) Mostowice

17) Nierojów

18) Nowa Morawa

19) Olza

20) Pilszcz

21) Pogwizdów

22) Pomorzowiczki

23) Puńców

24) Rudyszwałd

25) Sławniowice

26) Strożek

27) Ściborzyce Wielkie

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

28) Tarnkowa

29) Trzebinia

30) Tworków

31) Wiechowice

32) Złoty Stok.

3. Przejście graniczne małego ruchu granicznego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w miejscowościach:

1) Bobolin

2) Buk

3) Gryfino.

4. Przejścia graniczne małego ruchu granicznego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w miejscowościach:

1) Jaśliska

2) Kacwin

3) Leluchów

4) Milik

5) Muszynka

6) Ożenna

7) Pwiwowarówka

8) Przegibek

9) Radoszyce

10) Rycerka

11) Sromowce Wyżne

12) Ujsody

13) Wierchomla Wielka

14) Winiarczykówka.

5. Przejścia graniczne dla uproszczonego państwowej w miejscowościach:

1) Barciany

2) Białowieża

3) Dołhobyczów

4) Jakówka

5) Krościenko

6) Lipszczany

7) Malhowice. II. Trasy przygranicznego tranzytu przekraczania granicy

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

1. Trasy polskiego przygranicznego tranzytu drogowego:

1) granica państwowa – Frydlant w Czechach – Hajniste – Nove Miesto po Smrkem – granica państwowa,

2) granica państwowa – rozdroże 200 m na południowy zachód od znaku granicznego VI/36 – granica państwowa,

3) granica państwowa (znak graniczny VI/27 – pomocniczy znak 27/10) – granica państwowa (znak graniczny VI/28 – pomocniczy znak 27/19).

2. Trasy przygranicznego tranzytu kolejowego:

1) z Republiki Czeskiej a Republiki Czeskiej przez Głuchołazy,

2) z Republiki Czeskiej do Republiki Czeskiej na odcinku Liberec – Zittau,

3) wzajemny przygraniczny tranzyt kolejowy na odcinkach linii kolejowych Hagenwerden – Krzewina Zgorzelecka – Hirschfelde – Zittau – Porajów. III. Przejścia państwową: na szlakach turystycznych przecinających granicę

1. Przejścia na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w miejscowościach:

1) Duszniki-Zdrój

2) Głuszyca Górna

3) Jarnołtówek (Biskupia Kopa)

4) Jaworzynka

5) Jodłów

6) Kamieńczyk

7) Lutogniewice

8) Lutynia

9) Łączna

10) Niedamirów

11) Niemojów

12) Nowa Morawa

13) Okrzeszyn

14) Ostra Góra

15) Przełęcz Karkonoska

16) Radków

17) Równia pod Śnieżką

18) Sowia Przełęcz

19) Stożek

20) Stóg Izerski

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

21) Szrenica

22) Śląski Dom

23) Śnieżka

24) Śnieżnik

25) Wielka Czantoria

26) Zieleniec.

2. Przejścia graniczne na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w miejscowościach:

1) Babia Góra

2) Balnica

3) Czeremcha

4) Głuchaczki

5) Górka Gomółka

6) Jaworki (Litmanova)

7) Jaworki (Stranany)

8) Jaworzynka

9) Kacwin

10) Leluchów

11) Ożenna

12) Pilsko

13) Przełęcz Przystop

14) Przywarówka

15) Roztoki Górne

16) Rysy

17) Sromowce Niżne

18) Szczawnica

19) Szlachtowa

20) Wielka Racza

21) Wysowa-Zdrój

22) Zawoja. IV. Przystanie oraz porty rybackie

1. Przystanie rybackie w miejscowościach:

1) Brzeżno

2) Chałupy

3) Chłapowo

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

4) Chłopy

5) Dąbki

6) Dębek

7) Grzybowo

8) Jantar

9) Jarosławiec

10) Jastrzębia Góra

11) Jelitkowo

12) Karwia

13) Kąty Rybackie

14) Krynica Morska

15) Kuźnica

16) Międzyzdroje

17) Mikoszewo

18) Niechorze

19) Oksywie

20) Orłowo

21) Ostrowo

22) Sopot

23) Stegna

24) Sztutowo

25) Unieście

28) Ustronie Morskie

26) Witowo.

2. Porty rybackie w miejscowościach:

1) Dźwirzyno

2) Nowa Karczma

3) Rowy.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 819 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 817 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych i warunków ich udzielania osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 825 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 823 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 814 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 .

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 822 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie organów uprawnionych do wykonywania kar i środków dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 816 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 815 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 821 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 820 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 818 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 824 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązki urzędników samorządowych

  Jakie przepisy obligują urzędników samorządowych do należytego wykonywania swoich obowiązków? Czy są kryteria tych obowiązków i ewentualne sankcje?

 • Zadania zlecone gminie

  Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych?

 • Postępowanie skargowe-brak reakcji organu

  Zgodnie z art. 37. par. 1. kpa. złożyłem zażalenie do organu II instancji na nie udzielenie odpowiedzi przez organ I instancji w trybie art. 237. par. 1. kpa. Minął (...)

 • Załatwienie sprawy administracyjnej

  Pytanie dotyczy interpretacji art. 35 par. 3 kpa. Co oznacza określenie "załatwienie sprawy" wymienione w tym przepisie? Czy oznacza to, iż organ ma tylko wydać w ciągu (...)

 • Następca prawny Prezydium PRN

  Kto jest następcą prawnym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-12 poz. 1561

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-28 poz. 82

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-06 poz. 174

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1032

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-06 poz. 297

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.