Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 828 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-08
Data wejscia w życie:1999-09-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 828 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 828

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych. Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 74, poz. 368, z 1997 r. Nr 98, poz. 604 i Nr 106, poz. 679 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1124) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się maksymalną liczbę etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych, jak w załączniku do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. Nr 140, poz. 780). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. (poz. 828)

MAKSYMALNA LICZBA ETATOWYCH CZŁONKÓW SAMORZĄDOWYCH KOLEGIÓW ODWOŁAWCZYCH Liczba etatowych członków kolegium 3 62 9 19 17 24 7 9 18 9 41

Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nazwa samorządowego kolegium odwoławczego 2 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Włocławku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wrocławiu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze Razem:

10 12 16 80 33 10 14 46 12 13 9 28 9 31 17 32 27 9 11 15 8 34 10 18 18 14 11 8 11 7 28 10 13 17 17 11 29 10 17 940

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 828 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 834 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 833 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 829 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 827 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 835 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 832 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 831 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 826 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 830 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 837 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 836 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwrot kosztów dojazdu świadka na rozprawę

  Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, na podstawie którego wszczęto dochodzenie. Niebawem odbędzie się pierwsza rozprawa w sądzie karnym. Zostałem (...)

 • Ustrój Samorządowego Kolegium Odwoławczego

  Jaki akt prawny reguluje kompetencje i obowiązki Samorządowego Kolegium Odwoławczego? W swym odwołaniu do kolegium wskazałem, że przedłożona ocena oddziaływania na (...)

 • Oświadczenia majątkowe urzędników

  Czy urzędnicy szczebla podstawowego w ministerstwie są zobowiązani do składania deklaracji majątkowych? Jaki akt prawny omawia składanie deklaracji przez urzędników (...)

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-08 poz. 521

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw z 1994-06-24 poz. 396

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-18 poz. 462

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego.

 • Dziennik Ustaw z 1998-12-18 poz. 1124

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw z 1994-10-12 poz. 593

  Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.