Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 829 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-07
Data wejscia w życie:1999-12-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 829 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 829

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu (Dz.U. Nr 30, poz. 168), załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1999 r. (poz. 829) Załącznik nr 1

Symbol Systematycznego Wykazu Wyrobów 1741-32 1741-33 1742-32 1742-32 1742-32 1742-32 1742-33 1743-32 1743-33

Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 36.14.13-00.61 36.14.13-00.62 36.11.11-55.00 36.11.11-59.10 36.11.11-70.60 36.14.11-00.51 36.14.11-00.52 36.14.14-30.60 36.11.13-00.90

Tytuł normy

Nr normy

Jednostka certyfikująca

Meble szkolne i przedszkolne Wymagania i badania Meble szkolne, Stoły uczniowskie: laboratoryjne do kreślenia i rysowania, do nauki języków obcych. Podstawowe wymiary funkcjonalne Meble Krzesła i stoły szkolne Wymiary funkcjonalne

PN-90/F-06009 PN-88/F-06010/002

PN-ISO-5970

Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka BadawczoRozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej (COBRABID-BBC) ul. Łucka

13. 00-842 Warszawa i inne akredytowane jednostki certyfikujące wyroby.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Załącznik nr 2 Symbol Symbol SystemaPolskiej tycznego Klasyfikacji Nazwa grupy asortymentowej lub asortymentu Wykazu Wyrobów i WyroUsług bów 1749-2 36.40.14-90.3 Urządzenia ogródków dziecięcych 36.40.14-90.31 36.40.14-90.32 36.40.14-90.33 36.40.14-90.34 36.40.14-90.35 36.40.14-90.36 36.40.14-90.37 36.40.14-90.39 1772-3 36.40.13-00.2 Sprzęt gimnastyczny 36.40.13-00.21 36.40.13-00.22 36.40.13-00.23 36.40.13-00.24 36.40.13-00.25 36.40.13-00.29 2884 Pomoce naukowe zasilane napięciem wyższym niż 36.63.74 bezpieczne, emitujące promieniowanie laserowe lub 36.63.74-00 36.63.74-00.1 promieniowanie α, β, γ 36.63.74-00.11 36.63.74-00.12 36.63.74-00.19

Jednostka certyfikująca

Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka BadawczoRozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej (COBRABID-BBC) ul. Łucka

13. 00-842 Warszawa i inne akredytowane jednostki certyfikujące wyroby.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 829 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 834 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 828 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 833 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 827 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 835 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 832 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 831 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 826 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 830 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 837 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 836 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Rejestracja szkoły niepublicznej

  Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia (...)

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

 • Zezwolenia na szkolenia

  Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace (...)

 • Komputery dla szkoły a VAT

  Szkoła prywatna ma zamiar kupić komputery stacjonarne, drukarki, kserografy do pracowni. Wiemy, że taki zakup zwolniony jest od podatku VAT. Proszę o podanie podstawy (...)

 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP

  Firma szkoleniowa chce przeprowadzać szkolenia BHP dla firm. Posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej PKD 80.42.B. Jakie powinna spełniać warunki, wpisy, aby (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-11 poz. 657

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-06 poz. 483

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-07 poz. 1365

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-26 poz. 1213

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-22 poz. 776

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.