Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 867 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-20
Data wejscia w życie:1999-09-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 867 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 77 poz. 867

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce. Na podstawie art. 37k ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 88, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce (Dz.U. Nr 36, poz. 341) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 maja 1999 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. (poz. 867) Załącznik nr 1 ZAKŁADY PRACY, W KTÓRYCH NASTĄPIŁO ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH TYCH ZAKŁADÓW Z OSOBAMI, KTÓRE OSIĄGNĘŁY OKRES UPRAWNIAJĄCY DO EMERYTURY, WYNOSZĄCY CO NAJMNIEJ 31 LAT DLA KOBIET I 36 LAT DLA MĘŻCZYZN

1. Huta Ostrowiec S.A.

2. HSW – Zakład Hutniczy Sp. z o.o.

3. Huta „ZAWIERCIE” Spółka Akcyjna.

Załącznik nr 2 ZAKŁADY PRACY, W KTÓRYCH NASTĄPIŁO ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH TYCH ZAKŁADÓW Z OSOBAMI, KTÓRE OSIĄGNĘŁY OKRES UPRAWNIAJĄCY DO EMERYTURY, WYNOSZĄCY CO NAJMNIEJ 32 LATA DLA KOBIET I 37 LAT DLA MĘŻCZYZN

1. Huta „JEDNOŚĆ” S.A.,

2. Huta „Krościenko” S.A.,

3. Huta „BATORY” S.A.,

7. „BHH – MIKROHUTA” Sp. z o.o.,

8. „BHH – MIKROTECH” Sp. z o.o.,

9. Huta buczek S.A.,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

4. Huta „ZYGMUNT” S.A.,

5. HUTA BANKOWA Spółka z o.o.,

6. Huta Katowice S.A.,

10. HUTA CEDLER S.A.,

11. Huta „ANDRZEJ” S.A.

Załącznik nr 3

ZAKŁADY PRACY, W KTÓRYCH NASTĄPIŁO ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH TYCH ZAKŁADÓW Z OSOBAMI, KTÓRE OSIĄGNĘŁY OKRES UPRAWNIAJĄCY DO EMERYTURY, WYNOSZĄCY CO NAJMNIEJ 33 LAT DLA KOBIET I 38 LAT DLA MĘŻCZYZN

1. Florian S.A.,

2. „Huta Pokój” – Spółka Akcyjna,

3. „HUTA POKÓJ SERWIS” Sp. z o.o.,

4. Huta „Częstochowa” Spółka Akcyjna,

5. „HUTA MAŁAPANEW” Spółka Akcyjna,

6. Hura „ŁAZISKA” Spółka Akcyjna,

7. Huta „Gliwice” S.A.,

8. Huta Łabędy S.A.,

9. Huta im. Tadeusza Sendzimira Spółka Akcyjna,

10. Huta Baildon,

11. PRZERÓBKA PLASTYCZNA NA ZIMNO – BAILDON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

12. „Huta Ferrum: S.A.,

13. „FERRUM – SERWIS” Sp. z o.o.,

14. „HUTA SZCZECIN” Spółka Akcyjna,

15. „HUTA L.W.” Sp. z o.o.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 867 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 874 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 866 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 871 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 870 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 865 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 864 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 869 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 872 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 868 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 873 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 863 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 862 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-20 poz. 341

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1552

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-13 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-01 poz. 495

  Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-28 poz. 363

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.