Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 933 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-30
Data wejscia w życie:1999-10-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 933 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 933

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz.U. Nr 157, poz. 1026 i z 1999 r. nr 55, poz. 587) zarządza się, co następuje: §

1. Do dnia 31 grudnia 1999 r. ustanawia się kontyngent ilościowy na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, wymienionego w załączniku do rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku. §

2. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, nastąpi według kolejności złożenia kompletnych wniosków. §

3. Określa się maksymalną ilość towaru, na jaką może być udzielone pozwolenie, dla pozycji określonej 4-cyfrowym kodem PCN, w wysokości 2 500 ton. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 września 1999 r. (poz. 933) WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY ILOŚCIOWE

Kod PCN 2701

Wyszczególnienie

Wielkość kontyngentu (w tonach)

Węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - Węgiel, również sproszkowany. lecz niescalony: -- Antracyt 2701 11 --- Posiadający limit substancji lotnych (w suchej bazie pozbawionej substancji mineralnych) nie przekraczający 10% (ECSC) 2701 11 90 0 --- Pozostały (ECSC

50 000

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2701 12 -- Węgiel bitumiczny: 2701 12 10 0 --- Węgiel koksowy (ECSC) 2701 20 00 0 - Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla (ECSC)

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 933 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.