Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 933 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-30
Data wejscia w życie:1999-10-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 933 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 933

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz.U. Nr 157, poz. 1026 i z 1999 r. nr 55, poz. 587) zarządza się, co następuje: §

1. Do dnia 31 grudnia 1999 r. ustanawia się kontyngent ilościowy na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, wymienionego w załączniku do rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku. §

2. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, nastąpi według kolejności złożenia kompletnych wniosków. §

3. Określa się maksymalną ilość towaru, na jaką może być udzielone pozwolenie, dla pozycji określonej 4-cyfrowym kodem PCN, w wysokości 2 500 ton. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 września 1999 r. (poz. 933) WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY ILOŚCIOWE

Kod PCN 2701

Wyszczególnienie

Wielkość kontyngentu (w tonach)

Węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - Węgiel, również sproszkowany. lecz niescalony: -- Antracyt 2701 11 --- Posiadający limit substancji lotnych (w suchej bazie pozbawionej substancji mineralnych) nie przekraczający 10% (ECSC) 2701 11 90 0 --- Pozostały (ECSC

50 000

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2701 12 -- Węgiel bitumiczny: 2701 12 10 0 --- Węgiel koksowy (ECSC) 2701 20 00 0 - Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla (ECSC)

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 933 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Eksport usług czy sprzedaż krajowa

  Jesteśmy Sp. z o.o. mającą siedzibę i miejsce prowadzenia działalności w Polsce, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonaliśmy usługę polegającą (...)

 • Akcyza na wyroby węglowe

  Prowadzimy skład opałowy (PKPiR + vat). W marcu musimy zapłacić pierwszą akcyzę od wyrobów węglowych za m-c styczeń. Mamy kłopot z wyliczaniem tej akcyzy. Jest to (...)

 • Sposób ustanowienia współwłasności

  Posiadam samochód od 2 lat, chciałabym ustanowić współwłaściciela (siostrę męża). Pani w wydziale komunikacji mówi, że to niemożliwe, bo na fakturze zakupu tylko (...)

 • Odpowiedzialność dłużnika rzeczowego

  Na czym polega odpowiedzialność dłużnika rzeczowego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 381

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1826

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 677

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-23 poz. 1910

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu.

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 382

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.