Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 934 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-07-22
Data wejscia w życie:1999-10-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 934 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 22 lipca 1999 r.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 84, poz. 934.

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Art. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz. 591 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji każdego typu pojazdu szynowego.”;

2) w art. 36 skreśla się ust. 2.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 934 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.