Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 942 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-07
Data wejscia w życie:1999-10-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 942 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 942

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i tryby przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki. Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy budżetowej na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 154) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i tryby przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki (Dz.U. Nr 47, poz. 466) w § 1 w ust. 1 wyrazy: «Huta „Ostrowiec” S.A., Huta „Stalowa Wola” Zakład Hutniczy Spółka z o.o., Huta „Zawiercie” S.A., Huta „Andrzej” S.A., Huta „Bankowa” Spółka z o.o., Huta „Batory” S.A., Huta im. M. Buczka S.A., Huta im. E. Cedlera S.A., Huta „Jedność” S.A., Huta „Katowice” S.A., Huta „Kościuszko” S.A., Huta „Zygmunt” S.A., Huta „Baildon”, Huta „Częstochowa” S.A., Huta „Ferrum” S.A., Huta „Florian” S.A., Huta „Gliwice” S.A., Huta Lucchini Spółka z o.o. w Warszawie, Huta „Łabędy” S.A., Huta „Łaziska” S.A., Huta „Małapanew” S.A., Huta „Pokój” S.A., Huta im. T. Sendzimira S.A., Huta „Szczecin” S.A.» zastępuje się wyrazami: «Huta Ostrowiec S.A. HSW – Zakład Hutniczy Sp. z o.o., Huta ‘ZAWIERCIE” Spółka Akcyjna, Huta „ANDRZEJ” S.A., HUTA BANKOWA Sp. z o.o., Huta „BATORY” S.A., Huta Buczek S.A., HUTA CEDLER S.A., Huta „JEDNOŚĆ” S.A., Huta „ZYGMUNT” S.A., Huta Baildon, Huta „Częstochowa” Spółka Akcyjna, „Huta Ferrum” S.A., Huta Florian S.A., Huta „Gliwice” S.A., „HUTA L.W.” Sp. z o.o., Huta Łabędy S.A., Huta „ŁAZISKA” Spółka Akcyjna, „HUTA MAŁAPANEW” Spółka Akcyjna, „Huta Pokój” – Spółka Akcyjna, Huta im. Tadeusz Sendzimira spółka akcyjna, "„HUTA SZCZECIN” Spółka Akcyjna.» §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 942 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 946 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 941 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 940 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 944 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji inspektoratów weterynarii.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 948 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 1999 r. w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 949 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 945 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 947 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 943 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-13 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 466

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-05 poz. 1100

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-12 poz. 693

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 338

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.