Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 949 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-05
Data wejscia w życie:1999-10-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 949 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 949

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 5 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorstw wykonujących międzynarodowy transportu drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania. Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz.U. Nr 106, poz. 677 i z 1999 r. Nr 32, poz. 310) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorstw wykonujących międzynarodowy transportu drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania (Dz.U. Nr 39, poz. 397) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1, ustala się w następujący sposób:

1) od pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Republice Białoruś: a) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 10 ton – 140 zł, b) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton do 24 ton – 200 zł, c) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 24 ton – 314 zł, d) autobusu o liczbie miejsc siedzących do 12 włącznie – 100 zł, e) autobusu o liczbie miejsc siedzących powyżej 12 do 30 włącznie – 200 zł, f) autobusu o liczbie miejsc siedzących powyżej 30, z zastrzeżeniem lit. g) – 360 zł, g) autobusu wykonującego regularną międzynarodowa komunikację autobusową – 160 zł.

2) od samochodów ciężarowych zarejestrowanych w Federacji Rosyjskiej – 140 zł.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 949 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 946 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 941 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 940 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 944 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji inspektoratów weterynarii.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 942 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 948 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 1999 r. w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 945 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 947 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 943 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

porady prawne online

Porady prawne

 • licencja na transport miedzynarodowy

  Od 2 lat prowadzę działalność transportowa samochodami o masie całkowitej do 3.5 t. Zatrudniam 3 osoby. Swoje usługi wykonuję również poza terenem polski. Posiadam (...)

 • Licencja na prowadzenie transportu drogowego

  Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję?

 • Niezarobkowy przewóz drogowy

  Nie prowadzę działalności związanej z transportem (przewozem zarobkowym osób), ale mam własny autokar (45 miejsc). Co jest wymagane, ażebym mógł przewozić tym autobusem (...)

 • Wymagania dla pojazdów specjalnych

  W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych (...)

 • Licencja na transport rzeczy

  W jakich przypadkach wymagane jest uzyskanie licencji na transport rzeczy?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-18 poz. 759

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 483

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 397

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-01 poz. 518

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie zwolnienia z opłat niektórych rodzajów przewozów wykonywanych w międzynarodowym transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 398

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.