Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1033 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-10
Data wejscia w życie:1999-11-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1033 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 91 poz. 1033

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 Nr 82, poz. 929) §

1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) praca,

2) zabezpieczenie społeczne.

3. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, minister jest dysponentem części 09 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

5. Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 ust.2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 Nr 82, poz. 929). §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r.(poz. 1033)

WYKAZ ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

2) Krajowy Urząd Pracy,

3) Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych,

4) Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,

5) Centralny Instytut Ochrony Pracy.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1033 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 10 poz. 133

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 8 poz. 75

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-04 poz. 1124

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw z 2008-06-30 poz. 718

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne

 • Monitor Polski 2004 nr 5 poz. 98

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie orzech II z 2003 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2004 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.