Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1038 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-02
Data wejscia w życie:1999-12-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1038 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 91 poz. 1038

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 24, poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. Nr 22, poz. 93, z 1994 r. Nr 79, poz. 362, z 1996 r. Nr 34, poz. 146 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 41, poz. 255 i Nr 106, poz. 678) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753, z 1997 r. Nr 141, poz. 948, z 1998 r. Nr 16, poz. 76 i Nr 50, poz. 315 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 452), wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 11 dodaje się § 11¹ w brzmieniu: „§ 11¹. Wpis stały w kwocie 500 zł pobiera się od pozwu w sprawie o separację.”

2) po § 21 dodaje się § 21¹ w brzmieniu: „§ 21 ¹. Wpis stały w kwocie 100 pobiera się od wniosku o separację na zgodny wniosek małżonków oraz w sprawie o zniesienie separacji.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 1999 r.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1038 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.