Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1103 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie wartości stopy dyskonta na 2000 rok do obliczania zdyskontowanej wartości netto dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych, lokalnej sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła, lokalnych źródłach ciepła oraz w przypadku zamiany konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-25
Data wejscia w życie:1999-12-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1103 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 95 poz. 1103

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie wartości stopy dyskonta na 2000 rok do obliczania zdyskontowanej wartości netto dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych, realizowanych w budynkach mieszkalnych, lokalnej sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła, lokalnych źródłach ciepła oraz w przypadku zamiany konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121) zarządza się, co następuje: §

1. Wartość stopy dyskonta do obliczania zdyskontowanej wartości netto dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych, realizowanych w budynkach mieszkalnych, lokalnej sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła, lokalnych źródłach ciepła oraz w przypadku zamiany konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne – wynosi 6,5%. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1103 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1105 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1104 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1101 z 1999

  Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1100 z 1999

  Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1102 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.

porady prawne online

Porady prawne

 • Kotłownia developera w budynku wspólnoty

  Jestem przed popisaniem aktu notarialnego sprzedaży mieszkania od firmy developerskiej. Mam kilka wątpliwości dotyczącej treści samego aktu. W budynku został wyodrębniony (...)

 • Kontrola dochodów i wydatków

  Urząd kontroli skarbowej kontroluje moją osobę z dochodów i wydatków za rok 2002 i poprosił mnie o stan początkowy moich oszczędności na dzień styczeń 2002. Czy (...)

 • Kara za uszkodzony podzielnik kosztów

  Spółdzielnia mieszkaniowa podpisuje z członkami umowę o indywidualnym rozliczaniu dostarczonego ciepła za pomocą podzielników kosztów zainstalowanych na grzejnikach. (...)

 • Domek letniskowy a podatek od nieruchomości

  Czy gmina ma prawo do pobierania podatku od nieruchomości letniskowej w wysokości 5,78 zł/m2 w sytuacji, gdy jestem zameldowany na tej nieruchomości i zamieszkuję w sposób (...)

 • Przepisanie umowy z zakładem energetycznym

  Jesteśmy z mężem wspówłaścicielami nieruchomości (domek), istnieje zaległość za energię elektryczną dostarczaną do tej nieruchomości (2001r-2002r.). Umowa na (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-02 poz. 119

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu tego obowiązku.

 • Dziennik Ustaw z 1998-12-18 poz. 1121

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

 • Monitor Polski 2013 poz. 15

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-21 poz. 808

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-13 poz. 971

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.