Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1268 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-12-22
Data wejscia w życie:2001-03-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1268 z 2000


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1268 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1291 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1290 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1289 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1288 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1287 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1286 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1285 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1284 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1283 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1282 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1281 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1280 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1279 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1278 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1277 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1276 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1275 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1274 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1273 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1272 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1271 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.