Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 5 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 15 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-12-15
Data wejscia w życie:2000-02-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 5 z 2000


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 5 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 26 z 2000

  Wyrok Trybynału Konstytucyjnego z dnia 4 stycznia 2000 r. sygn. akt. K. 18/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 25 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nabywania akcji przez uprawnionych rolnikow korzystających z usług sztucznego unasienniania zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 24 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, zadań i wyposażenia ratownictwa górniczego przedsiębiorcy i podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym oraz prowadzenie akcji ratowniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 2000 r. premii termomodernizacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie określenia czynności, których wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga uzyskania zezwolenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania innych świadczeń oraz wymaganych kwalifikacji pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 15 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez urzędy pracy kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 14 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, sporządzonej w Hadze dnia 2 października 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 13 z 2000

  Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 12 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 października 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Poprawki do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 11 z 2000

  Poprawka do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjęta w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 10 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 9 z 2000

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 8 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzonego w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 7 z 2000

  Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzony w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 6 z 2000

  Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o czasowym podporządkowaniu niektórych jednostek wojskowych.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.