Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 256 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-05
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 256 z 2000


Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 256 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 255 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2000 r. sygn. akt K. 14/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 249 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 253 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla pracowników kolejowych pobierających emeryturę lub rentę kolejową.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 252 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 248 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 247 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 246 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 251 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 245 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 244 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 254 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 243 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 250 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 242 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w celu ustalania wartości celnej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa o najmie lokali

  Czy absurdalna i niezgodna z konstytucją ustawa o najmie lokali, która została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego nadal obowiązuje i w kwestii podwyżki czynszu (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

  Proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, skoro czytamy w uzasadnieniu "Akt normatywny lub jego część uznane przez Trybunał (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-20 poz. 874

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-06 poz. 853

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

 • Monitor Polski 2002 nr 21 poz. 371

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

 • Monitor Polski 2010 nr 98 poz. 1140

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2010 r. nr 1131-42-2010 o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski 1997 nr 83 poz. 810

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1997 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.