Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 28 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-12-22
Data wejscia w życie:2000-01-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 28 z 2000


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 28 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 46 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r. sygn. akt P. 11/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 45 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 7/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 44 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 43 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 42 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie służby medycyny pracy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 41 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 40 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 39 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej dla żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 38 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 37 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 36 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 35 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 34 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 33 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 32 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 31 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 30 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Kijowie dnia 20 maja 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 29 z 2000

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Kijowie dnia 20 maja 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 27 z 2000

  Ustawa z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.