Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 499 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją, badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-05-17
Data wejscia w życie:2000-05-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 499 z 2000


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 499 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 498 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 489 z 2000

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 488 z 2000

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 487 z 2000

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 486 z 2000

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 485 z 2000

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji załączników B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 484 z 2000

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 483 z 2000

  Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 482 z 2000

  Ustawa z dnia 30 marca 2000 r. o ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S "Estonia", podpisanego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 497 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 13 lutego 1969 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 491 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporządzonego w Strasburgu dnia 18 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 495 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Zmian do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR 1975), przyjętych przez Komitet Administracyjny Konwencji w Genewie dnia 27 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 493 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bangladeszu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 490 z 2000

  Protokół Dodatkowy do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporządzony w Strasburgu dnia 18 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 492 z 2000

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bangladeszu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 496 z 2000

  Umowa o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej, sporządzona w Genewie dnia 13 lutego 1969 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 494 z 2000

  Zmiany do Konwencji Celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR 1975), przyjęte przez Komitet Administracyjny Konwencji TIR w Genewie dnia 27 czerwca 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-28 poz. 1094

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-22 poz. 711

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-30 poz. 1578

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-20 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności i badaniami ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz sprawdzaniem ich zgodności z wymaganiami technicznymi

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-08 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.