Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 548 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-04-14
Data wejscia w życie:2000-07-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 548 z 2000


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 548 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 564 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Głuszycy.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 563 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości oraz określenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 562 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 561 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 560 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 559 z 2000

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 558 z 2000

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 557 z 2000

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 556 z 2000

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 555 z 2000

  Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 554 z 2000

  Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 553 z 2000

  Ustawa z dnia 12 maj 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 552 z 2000

  Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 551 z 2000

  Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie i ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 550 z 2000

  Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 549 z 2000

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Protokołu nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego zniesienia kary śmierci.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 547 z 2000

  Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 546 z 2000

  Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 545 z 2000

  Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radcach prawnych.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.