Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 67 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 17/99.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-01-18
Data wejscia w życie:2000-01-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 67 z 2000


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 67 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 68 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2000 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 66 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 65 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 64 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania ich kół.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 63 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 62 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Włocławskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 61 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 60 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 59 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 58 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 57 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 56 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 55 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 54 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej, zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także postępowania oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 53 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 52 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji, sporządzonej w Kanberze dnia 3 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 51 z 2000

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji, sporządzona w Kanberze dnia 3 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 50 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 49 z 2000

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.