Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 600 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2000 r. sygn. akt P. 3/2000.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-06-14
Data wejscia w życie:2000-06-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 600 z 2000


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 600 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 601 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 599 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 15/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 598 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 597 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy Głównego Inspektoratu Kolejnictwa, wykonujący zadania w zakresie nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego lub nadzoru technicznego i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 596 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 595 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 594 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 593 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 592 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Smołdzino.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 591 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 590 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 589 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 588 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 587 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z obowiązku uzyskiwania koncesji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 586 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 585 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 584 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powierzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegółowych warunków wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 583 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 marca 1970 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 582 z 2000

  Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 581 z 2000

  Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.