Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 641 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-06-27
Data wejscia w życie:2000-07-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 641 z 2000


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 641 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 647 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 649 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 34/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 648 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 25/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 645 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 643 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 646 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 642 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego importu niektórych towarów oraz zasad i trybu zwrotu podatków Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 640 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 639 z 2000

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 650 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 czerwca 2000 r. o sprostowaniu błędów w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 638 z 2000

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 637 z 2000

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 644 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla telekomunikacji sieci użytku publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 636 z 2000

  Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 635 z 2000

  Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie z dnia 7 września 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 634 z 2000

  Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o ratyfikacji Konwencji o praniu , ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 633 z 2000

  Ustawa z dnia 11 maja 2000 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-26 poz. 863

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-19 poz. 1641

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-11 poz. 1227

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-24 poz. 1052

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.