Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 84 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-01-27
Data wejscia w życie:2000-01-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 84 z 2000


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 84 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 74 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 71 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej oraz członków komisji dyscyplinarnej urzędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 73 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 72 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 77 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 83 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 82 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie zakresu, trybu składania i sposobu weryfikacji raportów połowowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 81 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celach sportowo-rekreacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 80 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania licencji połowowych, ich wzoru, okresu ich ważności oraz wysokości opłat za licencje połowowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 79 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie warunków łowienia organizmów morskich przez podmioty zagraniczne w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 78 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 76 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 75 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 70 z 2000

  Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 69 z 2000

  Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pełnienie dyżurów przez lekarzy stażystów

  Gdzie mogę znaleźć informacje na temat pełnienia dyżurów przez lekarzy stażystów?

 • Szkolenie lekarza

  Zatrudniam w swojej firmie lekarza medycyny na pełnym etacie, który zamierza rozpocząć specjalizację i prosi mnie o wyrażenie na to zgody. Czy będzie mu przysługiwał (...)

 • Umowa zlecenia z lekarzem

  Czy kontrakty lekarskie funkcjonujące w wielu szpitalach na zasadzie umów cywilno-prawnych są zgodne z polskim prawem? Czy istnieje taka forma ztrudnienia lekarzy w Uni (...)

 • Zwolnienie lekarskie L4 a ustawa o lekarzu sądowym

  Do pisma o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku dołączono zwolnienie L4, jako powód niedotrzymania siedmiodniowego terminu. Zwolnienie wystawił (...)

 • Zwolnienie lekarskie przedstawiane w sądzie

  Jaki akt prawny reguluje kwestie zwolnień lekarskich przedkładanych do sądu przez obwinionego w sprawach o wykroczenia? Chodzi mi o regulację akceptacji przez sąd zwolnień (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.