Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 701 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-06-29
Data wejscia w życie:2001-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 701 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 29 czerwca 2000 r.

o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 121, poz. 1033.

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Ich ograniczenie może wynikać jedynie z ustawy oraz z wydanego na jej podstawie prawomocnego orzeczenia.”;

2) w art. 129 skreśla się § 2.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.

19-08-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 701 z 2000 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.