Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 717 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-07-20
Data wejscia w życie:2000-09-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 717 z 2000


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 717 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 726 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 725 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 734 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2000 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 718 z 2000

  Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 724 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 723 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 722 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 721 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 731 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 730 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zasad sporządzania symulowanego planu wypłat środków zgromadzonych na rachunku uczestnika pracowniczego programu emerytalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 728 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 720 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie określenia obszarów, na których występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 732 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 733 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 727 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 719 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 729 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Termin na rozpatrzenie zażalenia

  Jaki termin obowiązuje sąd karny na rozpatrzenie zażalenia na postanowienie o umorzeniu, wydane przez Prokuraturę?

 • Skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego

  Jak kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia określa skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego?

 • Zasady wymiaru kary grzywny

  Sąd wyznacza karę grzywny w stawkach dziennych, co to oznacza? Od czego zależy wysokość i ilość tych stawek? Czy są jakieś normy prawne wyznaczające ich wysokość?

 • Dobro prawne w prawie karnym

  Czy dobrem prawnym chronionym przez art. 49 kpk, jest również dobro niematerialne lub moralne np.: dobre imię, ochrona wizerunku osoby, cześć itp.?

 • Radny jako funkcjonariusz publiczny

  Znieważyłem radnego. Czy jest on funkcjonariuszem publicznym i grozi mi za to znieważenie kara z Kodeksu karnego?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.