Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 120 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-02-08
Data wejscia w życie:2000-02-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 120 z 2000


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 120 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 127 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od przyznanej kwoty połowowej łososia i ustalenia jej wysokości.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 126 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie porządku przy połowach i sposobu oznakowania sprzętu rybackiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 125 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2000 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 128 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 123 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 122 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 121 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 130 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie warunków przewozu rzeczy, które ze względu na kształt, rozmiary lub masę albo drogę przewozu mogą powodować trudności transportowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 124 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 129 z 2000

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie doręczenia kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 119 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 118 z 2000

  Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 117 z 2000

  Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 116 z 2000

  Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 131 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1356

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-17 poz. 51

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-01 poz. 1140

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-17 poz. 791

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-12 poz. 301

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.