Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1129 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2001 r. sygn. akt SK. 17/2000.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-11
Data wejscia w życie:2001-09-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1129 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 103                — 7634 —                Poz. 1129


1129

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 11 września 2001 r. sygn. akt SK. 17/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Mączyński — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawozdawca, Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

protokolant: Lidia Banaszkiewicz,

poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85, poz.

924) są zgodne z art. 2 i art. 42 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 131 ust. 5 ustawy powołanej w pkt 1 nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Art. 135 ust. 4 ustawy powołanej w pkt 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 924), w zakresie, w jakim wyłącza możliwość odwołania do sądu od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

4. § 13 ust. 1 i § 37 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 1991 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 99, poz. 440) nie są niezgodne z art. 42 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia: wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, rozszerzający zakres skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 135 ust. 1—3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 924) oraz zgodności § 51—55 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 1991 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 99, poz. 440) z art. 32 ust. 1 Konstytucji, pozostawić bez rozpoznania. Andrzej Mączyński Jerzy Ciemniewski Zdzisław Czeszejko-Sochacki Biruta LewaszkiewiczJadwiga Skórzewska-Łosiak -Petrykowska

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2001 r. na rozprawie skargi konstytucyjnej Zofii Szychowskiej, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratora Generalnego, dotyczącej niezgodności: — art. 126, art. 127 ust. 1 pkt 3, art. 129 ust. 1 pkt 1a i 2a ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) z art. 2, art. 42 ust. 1 i 3 Konstytucji, — § 13 ust. 1, § 37 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 1991 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 99, poz. 440) z art. 42 ust. 3 Konstytucji, — art. 131 ust. 5, art. 135 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 126, art. 127 ust. 1 pkt 3, art. 129 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1129 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.