Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1191 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2001 r. sygn. akt K. 8/2001.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-10
Data wejscia w życie:2001-10-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1191 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 110                — 8456 —                Poz. 1191


1191

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 10 września 2001 r. sygn. akt K. 8/2001. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Janusz Niemcewicz — przewodniczący, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Teresa Dębowska-Romanowska, Lech Garlicki, Jadwiga Skórzewska-Łosiak — sprawozdawca,

protokolant: Joanna Szymczak,

z dnia 31 grudnia 1999 r., w tomie III, załączniku nr 3, pod nr 58 według treści załącznika nr 3 (s. 283 i

284) nie jest zgodny z: a) art. 2 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), b) art. 87d ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 i Nr 156, poz. 773, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w związku z art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1115 i 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136), c) art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) oraz że:

2) art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, Poz. 1191

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2001 r. na rozprawie wniosku Rady Miejskiej w Połańcu, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Ârodowiska oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, że: 1) załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1318 oraz z 2000 r. Nr 23, poz. 292 i Nr 38, poz. 421), w części obejmującej treść formularza sprawozdawczego oznaczonego symbolem OÂZ-4e — „roczne sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, który opublikowany został jako załącznik do nr 112, poz. 1318 Dziennika Ustaw Dziennik Ustaw Nr 110

— 8457 —

poz.

668) nie jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), orzeka: Art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121 poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), w zakresie, w jakim dotyczy formularzy, ankiet i kwestionariuszy stosowanych przy przekazywaniu danych służbom statystyki publicznej przez organy samorządu terytorialnego, jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638) umorzyć postępowanie w zakresie zgodności załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1318 oraz z 2000 r. Nr 23,

poz. 292, Nr 38, poz. 421, Nr 76, poz. 868 i Nr 101, poz. 1088), w części obejmującej treść formularza sprawozdawczego oznaczonego symbolem OÂZ-4e — roczne sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 87d ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 i Nr 156, poz. 773, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w związku z art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1115 i 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) i art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), ponieważ zakwestionowane przepisy utraciły moc obowiązującą. Janusz Niemcewicz Zdzisław Czeszejko-Sochacki Teresa Dębowska-Romanowska Lech Garlicki Jadwiga Skórzewska-Łosiak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1191 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych

  W 1993 r. zmarł spadkodawca, który pozostawił testament. Do dziedziczenia gospodarstwa powołał 3 dzieci, postępowanie spadkowe odbyło się 2001 r. Spadkobiercy nie (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Dział gospodarstwa rolnego

  Po śmierci matki mojego męża jego rodzina przeprowadzila w sądzie dział spadku, na którym sędzina wykluczyła męża z dziedziczenia, ponieważ nie mieszka i nie pracuje (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.