Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 93 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-23
Data wejscia w życie:2001-03-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 93 z 2001


Strona 1 z 10
93

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. W Polskiej Klasyfikacji Działalności, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918 i z 1999 r. Nr 92, poz. 1047), wprowadza się następujące zmiany: A. W części „Schemat klasyfikacji”:

1) w sekcji B „Rybołówstwo i rybactwo” w dziale 05 w grupie 05.0 w klasie 05.01 podklasa 05.01.Z „Rybołówstwo” otrzymuje brzmienie: „05.01.A Rybołówstwo w wodach przybrzeżnych i śródlądowych 05.01.B Rybołówstwo w wodach morskich 05.01.C Połowy pozostałych organizmów”,

2) w sekcji D „Przetwórstwo przemysłowe”: — w podsekcji DB w dziale 17: — w grupie 17.1: — grupa otrzymuje brzmienie: „17.1 Produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici”, — w klasie 17.12 podklasa 17.12.Z otrzymuje brzmienie: „Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej”, — w klasie 17.13 podklasa 17.13.Z otrzymuje brzmienie: „Produkcja przędzy wełnianej czesankowej”, — w klasie 17.15 podklasa 17.15.Z otrzymuje brzmienie: „Produkcja przędzy z jedwabiu oraz z włókien chemicznych”, — w klasie 17.16 podklasa 17.16.Z otrzymuje brzmienie: „Produkcja nici do szycia”, — w grupie 17.2: — w klasie 17.22 podklasa 17.22.Z otrzymuje brzmienie: „Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych”,

Dziennik Ustaw Nr 12                — 750 — — w dziale 63:                Poz. 93


— w klasie 17.23 podklasa 17.23.Z otrzymuje brzmienie: „Produkcja tkanin wełnianych czesankowych”, — w klasie 17.24 podklasa 17.24.Z otrzymuje brzmienie: „Produkcja tkanin z jedwabiu oraz z włókien chemicznych”, — w grupie 17.3 w klasie 17.30 podklasa 17.30.Z otrzymuje brzmienie: „17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych”, — w grupie 17.7 w klasie 17.71 podklasa 17.71.Z otrzymuje brzmienie: „17.71.Z Produkcja czych”, wyrobów pończoszni-

— w grupie 63.1 w klasie 63.11 podklasa 63.11.Z „Przeładunek towarów” otrzymuje brzmienie: „63.11.A Przeładunek towarów w portach morskich 63.11.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych 63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych”, — w grupie 63.1 w klasie 63.12 podklasa 63.12.Z „Magazynowanie i przechowywanie towarów” otrzymuje brzmienie: „63.12.A Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich 63.12.B Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach”, — w grupie 63.2 w klasie 63.22 podklasa 63.22.A „Działalność portów wodnych” otrzymuje brzmienie: „63.22.A Działalność portów morskich i śródlądowych”, — w grupie 63.4: — klasa 63.40 otrzymuje brzmienie: „63.40 Działalność wych”, agencji transporto-

— w grupie 17.7 w klasie 17.72 podklasa 17.72.Z otrzymuje brzmienie: „17.72.Z Produkcja odzieży dzianej”, — w podsekcji DE „Produkcja masy celulozowej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna”: — tytuł podsekcji otrzymuje brzmienie: „DE Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna”: — w dziale 21: — dział otrzymuje brzmienie: „21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru”, — grupa 21.1 otrzymuje brzmienie: „21.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury”, — w klasie 21.11 podklasa 21.11.Z otrzymuje brzmienie: „21.11.Z Produkcja masy włóknistej”,

3) w sekcji F „Budownictwo” w dziale 45 w grupie 45.2 w klasie 45.24 podklasa 45.24.Z „Budowa obiektów inżynierii wodnej” otrzymuje brzmienie: „45.24.A Budowa portów morskich 45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej”,

4) w sekcji I „Transport, gospodarka magazynowa i łączność”: — w dziale 61 w grupie 61.1 w klasie 61.10 podklasa 61.10.Z „Morski i przybrzeżny transport wodny” otrzymuje brzmienie: „61.10.A Transport morski 61.10.B Przybrzeżny transport wodny”,

— podklasa 63.40.Z otrzymuje brzmienie: „63.40.A Działalność morskich transportowych agencji

63.40.B Działalność śródlądowych wodnych agencji transportowych 63.40.C Działalność pozostałych agencji transportowych”,

5) w sekcji K „Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” w dziale 74: — w grupie 74.1 w klasie 74.14 podklasa 74.14.Z „Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania” otrzymuje brzmienie: „74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej”, — w grupie 74.6 w klasie 74.60 podklasa 74.60.Z „Działalność detektywistyczna i ochroniarska” otrzymuje brzmienie: „Działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska”,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 93 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanymi przez apteki.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 101 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 100 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 98 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzania aktu komercjalizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 97 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 95 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 94 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 92 z 2001

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Klasyfikacja działalności w PKD

  Jak to dokładnie jest z tym PKD? Jeżeli moja firma będzie zajmować się informatyką PKD - 72, to czy mogę wybrać całą grupę 72, a nie wszystkie podgrupy z gr.72 (...)

 • PKD dla świadczenia pomocy prawnej

  Co powinien wpisać prawnik chcąc założyć działalność gospodarczą w zakresie pomocy prawnej jako przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności? (...)

 • Działalność w zakresie najmu lokali

  Prowadzę działalność gospodarczą. Kupiłem lokal niemieszkalny (sklep) oraz lokal (mieszkanie). Zamierzam wynająć sklep dzierżawcy na okres wielu lat. Zamierzam wynająć (...)

 • Zmiany w klasyfikacji gruntów

  Czy prawnie dopuszczalne jest przeprowadzenie w jednym postępowaniu administracyjnym zmian w ustaleniu rodzaju użytków gruntowych oraz wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.