Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1321 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-24
Data wejscia w życie:2001-11-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1321 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 122                — 9540 —                Poz. 1321


1321

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne. Art. 1. W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Prezes URT zgłasza, w drodze decyzji, w terminie 21 dni od dnia wpływu zgłoszenia, sprzeciw wobec podjęcia przez przedsiębiorcę zgłaszanej działalności telekomunikacyjnej, jeżeli:

1) zgłoszenie narusza przepisy ustawy,

2) jest niekompletne lub zawarte w nim dane nie są zgodne ze stanem faktycznym,

3) podjęcie działalności telekomunikacyjnej objętej zgłoszeniem stwarza zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.”, b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Prezes URT zgłasza sprzeciw, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej lub

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1321 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Ochrona lokatorów w spółdzielni

  Czy jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mogę posługiwać się przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów (...)

 • Renta rodzinna a umowa zlecenie

  Czy osoba posiadająca rentę rodzinną po mężu może podjąć pracę jako akwizytor na umowę zlecenie, jeżeli tak to ile może zarobić brutto na miesiąc żeby nie (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.