Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1345 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-20
Data wejscia w życie:2001-10-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1345 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 122                — 9568 —                Poz. 1345


1345

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Ârodowiska, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) gospodarka wodna,

2) środowisko.

3. Minister jest dysponentem części 22 i 41 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Ârodowiska.

5. Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Minister wykonuje zadania związane z:

1) realizacją programu „Wisła — 2020”,

2) współpracą na wodach granicznych. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1345 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 641

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-31 poz. 480

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1671

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-27 poz. 606

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 641

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. przypadających na jednego mieszkańca


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.