Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1373 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-23
Data wejscia w życie:2001-10-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1373 z 2001


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 125                — 9792 —                Poz. 1373


1373

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok

2001. Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Blokuje się do dnia 31 grudnia 2001 r. planowane w ustawie budżetowej na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 246 i Nr 85, poz. 926) wydatki:

1) na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w poszczególnych częściach budżetu państwa — w kwotach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) ujęte w rezerwach celowych w części 83 budżetu państwa — w zakresie i kwotach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Blokowanie wydatków polega na:

1) wstrzymaniu przekazywania dysponentom środków finansowych,

2) zakazie dysponowania rezerwami celowymi — do wysokości określonej zgodnie z ust.

1. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. (poz. 1373)

Załącznik nr 1

BLOKOWANE KWOTY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH CZ¢ÂCIACH BUD˚ETU PA¡STWA Kwota blokowana w tys. zł 4 6 345 8 238 2 926 139 685 146 811 16 624 19 696 5 509 78 947 186 2 459 49 213 081 951 462 14 141 2 950 141 980 787 56 399 4 456 308 616 319 414 192 044

Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Część 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39

Nazwa 3 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Administracja publiczna Architektura i budownictwo Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe Gospodarka Gospodarka morska Gospodarka wodna Integracja europejska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Łączność Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa Nauka Obrona narodowa Oświata i wychowanie Praca Rozwój wsi Rozwój regionalny Rynki rolne Skarb Państwa Sprawiedliwość Szkolnictwo wyższe Transport

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1373 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwrot VAT za remont mieszkania

  W czerwcu 2006 r. zwróciłem się do urzędu skarbowego o zwrot części podatku VAT za materiały budowlane użyte podczas remontu domu w 2004 i 2005 roku. Wydatki te odliczałem (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Zwrot wydatków w sprawie o podział majątku

  Czy zgodnie z nową ustawą z dnia 20 stycznia 2005r. o stosunkach majątkowych małżonków, można w postępowaniu procesowym uwzględnić wydatki i nakłady dokonane z (...)

 • Podział kosztów związanych z opisem i oszacowaniem

  Złożyliśmy wniosek do komornika o opis i oszacowanie zajętej nieruchomości, w wyniku czego dostaliśmy wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki w kwocie 1500 zł. Wiemy, (...)

 • Definicja wydatku

  Czy można zinterpretować zapis w umowie "udokumentowanie poniesionych wydatków", z fragmentu umowy: "Realizacja projektu obejmuje: - wykonanie pełnego zakresu zadaniowego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1807

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-10 poz. 1269

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia.

 • Komunikat UE z 2008-04-15 nr 93 poz. 10

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-09 poz. 1457

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie przeniesienia niektórych planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1731

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.