Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1375 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-18
Data wejscia w życie:2001-10-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1375 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 125                — 9796 —                Poz. 1375


1375

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się na 2002 r. górne granice stawek kwotowych określone w:

1) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej „ustawą”: a) w pkt 1 — 0,49 zł, b) w pkt 2 — 16,83 zł, c) w pkt 3 d) w pkt 4 e) w pkt 6 f) w pkt 7 lit. a) g) w pkt 7 lit. b) h) w pkt 7 lit. c)

2) art. 14 pkt 1 ustawy

3) art. 19 pkt 1 ustawy: a) w lit. a) b) w lit. b) c) w lit. c) — — — — — — — — — — 7,84 zł, 5,62 zł, 0,60 zł, 0,06 zł, 3,28 zł, 0,09 zł, 37,19 zł, 560,17 zł, 1,55 zł, 186,91 zł.

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: w z. J. Rudowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1375 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od nieruchomości (przedszkole)

  Mam pewną wątpliwość, jak należy rozumieć zapis ustawy o systemie oświaty: "Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole (...)

 • Umowa najmu a podatek od nieruchomości

  Wynajmuję lokal od osoby fizycznej i jest punkt mówiący o tym, że jestem też zobowiązany płacić podatek od nieruchomości za ten lokal. Czy to jest zgodne z prawem, (...)

 • Domek letniskowy a podatek od nieruchomości

  Czy gmina ma prawo do pobierania podatku od nieruchomości letniskowej w wysokości 5,78 zł/m2 w sytuacji, gdy jestem zameldowany na tej nieruchomości i zamieszkuję w sposób (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 55 poz. 755

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 95 poz. 961

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 68 poz. 956

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych

 • Monitor Polski 2009 nr 52 poz. 742

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-30 poz. 1129

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.