Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1377 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2001 r. sygn. akt SK. 16/2001.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-22
Data wejscia w życie:2001-10-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1377 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 125                — 9799 —                Poz. 1377


1377

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 22 października 2001 r. sygn. akt SK. 16/2001. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stefan J. Jaworski — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Lech Garlicki — sprawozdawca, Janusz Niemcewicz, Jerzy Stępień,

protokolant: Joanna Szymczak,

budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156) z art. 67 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o r z e k a: Art. 31 pkt 3 lit. a) i b) ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156) jest zgodny z art. 67 ust. 1 i nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stefan J. Jaworski Jerzy Ciemniewski Janusz Niemcewicz Lech Garlicki Jerzy Stępień

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2001 r. na rozprawie skargi konstytucyjnej Tomasza Wilanda, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: skarżącego i Prokuratora Generalnego, w sprawie niezgodności art. 31 pkt 3 lit. a) i b) ustawy

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1377 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych

  W 1993 r. zmarł spadkodawca, który pozostawił testament. Do dziedziczenia gospodarstwa powołał 3 dzieci, postępowanie spadkowe odbyło się 2001 r. Spadkobiercy nie (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Dział gospodarstwa rolnego

  Po śmierci matki mojego męża jego rodzina przeprowadzila w sądzie dział spadku, na którym sędzina wykluczyła męża z dziedziczenia, ponieważ nie mieszka i nie pracuje (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.