Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1378 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2001 r. sygn. akt K. 22/2001.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-23
Data wejscia w życie:2001-10-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1378 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 125                — 9799 —                Poz. 1378


1378

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 23 października 2001 r. sygn. akt K. 22/2001. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Janusz Niemcewicz — przewodniczący, Krzysztof Kolasiński, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Andrzej Mączyński, Jadwiga Skórzewska-Łosiak — sprawozdawca,

protokolant: Joanna Szymczak,

3) art. 24125a § 3 zdanie pierwsze Kodeksu pracy jest niezgodny z art. 59 ust. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka:

1. Art. 24125 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 28, poz. 301) jest zgodny z art. 59 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 24125a § 1 pkt 1 ustawy powołanej w pkt 1 jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

3. Art. 24125a § 1 pkt 2 w związku z art. 24125 § 5 ustawy powołanej w pkt 1 jest zgodny z art. 32 ust. 2 Konstytucji.

4. Art. 24125a § 3 zdanie pierwsze ustawy powołanej w pkt 1 jest zgodny z art. 59 ust. 2 i art. 32 Konstytucji. Janusz Niemcewicz Krzysztof Kolasiński Andrzej Mączyński Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Jadwiga Skórzewska-Łosiak

po rozpoznaniu w dniu 23 października 2001 r. na rozprawie sprawy z wniosku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, że: art. 24125 § 5 Kodeksu pracy jest niezgodny z art. 59 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku o stwierdzenie, że:

1) art. 24125a § 1 Kodeksu pracy jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 24125a § 1 pkt 2 Kodeksu pracy w związku z art. 24125 § 5 Kodeksu pracy jest niezgodny z art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1378 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych

  W 1993 r. zmarł spadkodawca, który pozostawił testament. Do dziedziczenia gospodarstwa powołał 3 dzieci, postępowanie spadkowe odbyło się 2001 r. Spadkobiercy nie (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Dział gospodarstwa rolnego

  Po śmierci matki mojego męża jego rodzina przeprowadzila w sądzie dział spadku, na którym sędzina wykluczyła męża z dziedziczenia, ponieważ nie mieszka i nie pracuje (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.