Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1386 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-31
Data wejscia w życie:2001-11-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1386 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 126                — 9871 —                Poz. 1386


1386

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. Na podstawie art. 14 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. Ustanawia się plafon taryfowy ilościowy na przywóz pszenicy wymienionej w załączniku do rozporządzenia, dla której ustanawia się obniżone stawki celne, określone w tym załączniku. §

2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 95, Nr 13, poz. 106, Nr 29, poz. 322 i Nr 32, poz. 364). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2001 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. (poz. 1386)

WYKAZ TOWARÓW OBJ¢TYCH PLAFONEM TARYFOWYM ILOÂCIOWYM POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI W¢GIERSKIEJ Obniżona stawka celna

Kod PCN 1001 1001 90 1001 90 10 0

Wyszczególnienie Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): — Pozostałe: — — Orkisz do siewu — — Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): — — — Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą (meslin): — — — — Ziarno pszenicy zwyczajnej — — — — Mieszanki żyta z pszenicą (meslin) — — — Pozostałe

Ilość 200 000 ton

15

1001 90 91 1001 90 91 1 1001 90 91 9 1001 90 99 0

15 15 15

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1386 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1718

  Rrozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-05 poz. 1429

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1714

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1712

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-22 poz. 49

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.