Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1387 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-31
Data wejscia w życie:2001-10-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1387 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 126                — 9872 —                Poz. 1387


1387

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje: §

1. Ministerstwu Spraw Zagranicznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 93, poz. 586). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. (poz. 1387)

STATUT MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH §

1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Spraw Zagranicznych właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 122, poz. 1344), do spraw zagranicznych. §

2. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Sekretariat Ministra,

3) Biuro Dyrektora Generalnego,

4) Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej,

5) Departament Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych,

6) Departament Polityki Bezpieczeństwa,

7) Departament Prawno-Traktatowy,

8) Departament Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych,

9) Departament Zagranicznej Polityki Ekonomicznej,

10) Departament Europy,

11) Departament Ameryki,

12) Departament Azji i Pacyfiku,

13) Departament Afryki i Bliskiego Wschodu,

14) Protokół Dyplomatyczny,

15) Departament Promocji,

16) Departament Systemu Informacji,

17) Departament Konsularny i Polonii,

18) Archiwum,

19) Biuro Kadr i Szkolenia,

20) Biuro Budżetu i Finansów,

21) Biuro Administracji,

22) Biuro Informatyki i Łączności,

23) Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1387 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski 2003 nr 44 poz. 655

  Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski 2013 poz. 561

  Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.