Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1552 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-04
Data wydania:2001-11-19
Data wejscia w życie:2001-12-19
Data obowiązywania:2001-12-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1552 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 138                — 10812 —                Poz. 1552


1552

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wykaz hut:

1) podlegających restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) do których stosuje się przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnicMinister Gospodarki: J. Piechota twa żelaza i stali, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1552 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1567 z 20012001-12-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r. sygn. akt K. 36/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1566 z 20012001-12-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2001 r. sygn. akt K. 2/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1565 z 20012001-12-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 19/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1564 z 20012001-12-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 15/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1563 z 20012001-12-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2001 r. sygn. akt K. 3/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1562 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1561 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2001 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1560 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego oraz metod badań stosowanych w ocenie wymagań jakościowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1559 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1558 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1557 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1556 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1555 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1554 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1553 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1551 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1550 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowa-kredytowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1549 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1548 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1547 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie odrębnego trybu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.