Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1582 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-11
Data wydania:2001-11-22
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1582 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 140                — 11235 —                Poz. 1582


1582

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1353) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. Nr 153, poz. 1003) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w: a) ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego i miasta Zielona Góra;”, b) ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Wojskowa Komenda Uzupełnień Łódź–2 w Łodzi, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego i miasta Łódź, dzielnice: Górna i Widzew;”, c) ust. 9 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.”, d) ust. 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego;”, e) ust. 12 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego i miasta Tychy;”, f) ust. 14 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: ełckiego, oleckiego i piskiego;

4) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: giżyckiego, gołdapskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego;” g) ust. 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gryficach, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: goleniowskiego, gryfickiego i łobeskiego;”

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§

3. Zasięg terytorialny powiatów, o których mowa w § 2, określają rozporządzenia Rady Ministrów:

1) z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652),

2) z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. Nr 62, poz. 631).” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1582 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1585 z 20012001-12-11

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1584 z 20012001-12-11

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1583 z 20012001-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1581 z 20012001-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1580 z 20012001-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1579 z 20012001-12-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia wszczętych i niezakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1578 z 20012001-12-11

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1577 z 20012001-12-11

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1576 z 20012001-12-11

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1575 z 20012001-12-11

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1574 z 20012001-12-11

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Urzędzie Ochrony Państwa, a także trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania w tych sprawach komisji lekarskich podległych Szefowi Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1573 z 20012001-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1572 z 20012001-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1571 z 20012001-12-11

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 23 września 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwolnienie od służby wojskowej

  Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo (...)

 • Wezwanie pracownika na ćwiczenia wojskowe

  Pracownik otrzymał wezwanie na ćwiczenia wojskowe na okres 1 miesiąca. Kto wypłaci mu wynagrodzenie i w jakiej kwocie? Jakie przepisy to regulują?

 • Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

  Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego (...)

 • Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę

  Odsłużyłem wojsko dawno temu, teraz jestem podoficerem rezerwy. Obecnie przebywam za granicą na stałe. Mam tu firmę i pozwolenie na pobyt. Wyjeżdżając z kraju nie (...)

 • Uprawnienia wdowy po inwalidzie wojennym

  Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 października 2002 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych(...), wdowa po inwalidzie wojennym (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1461

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-27 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-07 poz. 14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-24 poz. 385

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1192

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.