Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1622 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 26/2001.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-17
Data wydania:2001-12-12
Data wejscia w życie:2001-12-17
Data obowiązywania:2001-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1622 z 2001


Zam. 688

Korekta III: 17.12.01 — 11528 — Poz. 1622

Dziennik Ustaw Nr 144

1622

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 12 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 26/2001. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Teresa Dębowska-Romanowska, Wiesław Johann, Marek Safjan — sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 782) z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 782, z 1998 r. Nr 98, poz. 607 i z 2000 r. Nr 53, poz. 638) jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2001 r. na rozprawie skargi konstytucyjnej Jadwigi Chowaniec, z udziałem skarżącej oraz przedstawiciela Prokuratora Generalnego, w sprawie zgodności art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych

Jerzy Stępień Jerzy Ciemniewski Wiesław Johann Teresa Dębowska-Romanowska Marek Safjan

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1622 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1621 z 20012001-12-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 16/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1620 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1619 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1618 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1617 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1616 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1615 z 20012001-12-17

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych

  W 1993 r. zmarł spadkodawca, który pozostawił testament. Do dziedziczenia gospodarstwa powołał 3 dzieci, postępowanie spadkowe odbyło się 2001 r. Spadkobiercy nie (...)

 • Czynsz regulowany w domach osób fizycznych

  Kiedy obowiązuje czynsz regulowany w domach stanowiących własność osób fizycznych? Do kiedy obowiązuje w tym wypadku czynsz regulowany?

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Dział gospodarstwa rolnego

  Po śmierci matki mojego męża jego rodzina przeprowadzila w sądzie dział spadku, na którym sędzina wykluczyła męża z dziedziczenia, ponieważ nie mieszka i nie pracuje (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.