Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 1644 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-20
Data wydania:2001-11-07
Data wejscia w życie:2001-12-20
Data obowiązywania:2001-12-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 1644 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 147                — 11726 —                Poz. 1644


1644

USTAWA z dnia 7 listopada 2001 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. Art. 1. W ustawie z dnia 8 stycznia 1999 r. — Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 10a otrzymuje brzmienie: „Art. 10a. Rady powiatów, po uzgodnieniu z kuratorem oświaty oraz po zasięgnięciu opinii powiatowego urzędu pracy i powiatowej rady zatrudnienia, w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r., ustalą i ogłoszą plany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 3.”;

2) w art. 10b wyrazy „31 grudnia 2001 r.” zastępuje się wyrazami „31 stycznia 2002 r.” Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 1644 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa wyliczenia emerytury

  Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu (...)

 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

  Czy dodatek w kwocie 90 zł. jaki otrzymują rodzice dzieci chodzących do szkoły przysługuje także na dziecko uczęszczające w tym roku do zerówki?

 • Ochrona lokatorów w spółdzielni

  Czy jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mogę posługiwać się przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów (...)

 • Definicja końca roku studiów

  Problem dotyczy definicji końca roku szkolnego w aspekcie odroczenia służby wojskowej. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony jednym z powodów odroczenia służby (...)

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.