Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1675 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-22
Data wydania:2001-12-12
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1675 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 149                — 12016 —                Poz. 1675


1675

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej. Na podstawie art. 2776 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej (Dz. U. Nr 80, poz. 909) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1675 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1678 z 20012001-12-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej do wykonania niektórych czynności w sprawach cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1677 z 20012001-12-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2002 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1676 z 20012001-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa powrotnym wywozie.

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1674 z 20012001-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1673 z 20012001-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1672 z 20012001-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1671 z 20012001-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1670 z 20012001-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1669 z 20012001-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1668 z 20012001-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1667 z 20012001-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1666 z 20012001-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy służących do wyposażenia mieszkania lub domu osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1665 z 20012001-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła przyrządów i aparatury przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych, diagnozowania lub leczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1664 z 20012001-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz przyrządów i aparatury naukowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-09 poz. 785

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny.

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-09 poz. 1458

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia sposobu i warunków współdziałania dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych z terenowymi organami kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-30 poz. 1423

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawei wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-22 poz. 565

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1617

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.